Książka telefoniczna Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna
Statystyki graficzne Harmonogram

PUP we Włodawie informuje o wyniku naboru na członków komisji konkursowej.

Informacja o wyniku naboru kandydatów na członków komisji konkursowej
w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego PAI
(Program Aktywizacja i Integracja)

 

 

W odpowiedzi na ogłoszenie Dyrektora Powiatowego Urzędu w Pracy we Włodawie z dnia 01.07.2016 r. w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej, której zadaniem będzie ocena ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w formie powierzenia działań w zakresie integracji społecznej osób bezrobotnych uczestniczących w Programie Aktywizacja i Integracja, Powiatowy Urząd Pracy we Włodawie informuje, że do dnia 21.07.2016 r. do godziny 15:00 nie wpłynęło żadne zgłoszenie.


Celem w/w ogłoszenia było wyłonienie jednego kandydata reprezentującego organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy na członków komisji konkursowej opiniującej oferty w ramach otwartego konkursu na powierzenie realizacji zadania publicznego z w zakresie integracji społecznej osób bezrobotnych.


Zgodnie z art. 15 ust. 2da ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2014 roku, poz. 1118 z późn. zm.) komisja konkursowa może działać bez udziału osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, jeżeli żadna organizacja nie wskaże osób do składu komisji konkursowej.

Aktualność dodana przez: Krzysztof Sadowski (2016-07-22 13:28:53) , zredagowana przez: Krzysztof Sadowski (2017-11-16 09:17:53)
Data wydarzenia : 2016-07-22
Data publikacji : 2016-07-22

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup.wlodawa.pl/wydarzenie/203/pup-we-wlodawie-informuje-o-wyniku-naboru-na-czlonkow-komisji-konkursowej-