Powiatowy Urząd Pracy we Włodawie
http://pup.wlodawa.pl/strona/zwrot-kosztow-zakwaterowania/84

Zwrot kosztów zakwaterowania

ZWROT KOSZTÓW PRZEJAZDU I ZAKWATEROWANIA

 

Czym jest zwrot kosztów przejazdu i zakwaterowania?


Zwrot kosztów przejazdu i zakwaterowania to forma wsparcia osób bezrobotnych oferowana przez urząd pracy.

Zwrot ten obejmuje koszty przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, odbywania u pracodawcy stażu, przygotowania zawodowego dorosłych lub odbywania zajęć z zakresu poradnictwa zawodowego czy pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy oraz koszty zakwaterowania, a także koszty powrotu do miejsca zamieszkania.

 

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ ZE ZWROTU KOSZTÓW PRZEJAZDU?

 

Ze zwrotu kosztów przejazdu będziesz mógł skorzystać, jeżeli:

 

JAK DŁUGO MOŻE TRWAĆ ZWROT KOSZTÓW PRZEJAZDU?

 

Zwrot kosztów przejazdu możesz otrzymywać maksymalnie przez 12 miesięcy lub przez okres odbywania stażu, przygotowania zawodowego dorosłych, zajęć z zakresu poradnictwa zawodowego lub pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy.

 

CO NALEŻY ZROBIĆ, ŻEBY OTRZYMAĆ ZWROT KOSZTÓW PRZEJAZDU?

 

Jeżeli chcesz otrzymać zwrot kosztów przejazdu, powinieneś złożyć wniosek we właściwym powiatowym urzędzie pracy.

 

DLACZEGO WARTO SKORZYSTAĆ ZE ZWROTU KOSZTÓW PRZEJAZDU?

 

Ze środków Funduszu Pracy możesz otrzymać zwrot:

 

JAK DŁUGO MOŻE TRWAĆ ZWROT KOSZTÓW ZAKWATEROWANIA?

 

Zwrot kosztów zakwaterowania możesz otrzymywać maksymalnie przez 12 miesięcy lub przez okres odbywania stażu, przygotowania zawodowego dorosłych bądź zajęć z zakresu poradnictwa zawodowego lub pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy.

 

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ ZE ZWROTU KOSZTÓW ZAKWATEROWANIA?

 

Będziesz mógł otrzymać zwrot kosztów zakwaterowania ze środków Funduszu Pracy, jeżeli:

 

 

 

Podstawa prawna