Książka telefoniczna Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla bezrobotnych i poszukujących pracy » Utrata statusu poszukującego pracy
Statystyki graficzne Harmonogram

Utrata statusu poszukującego pracy

 

 

UTRATA STATUSU OSOBY POSZUKUJĄCEJ PRACY

 

Kiedy utracisz status osoby poszukującej pracy?

 


Status osoby poszukującej pracy utracisz, jeżeli:

 

  • nie będziesz utrzymywał kontaktu z powiatowym urzędem pracy co najmniej raz na 90 dni w celu potwierdzenia zainteresowania pomocą określoną w ustawie;
  • nie stawisz się w powiatowym urzędzie pracy w wyznaczonym terminie i nie powiadomisz w terminie siedmiu dni o uzasadnionej przyczynie tego niestawiennictwa;
  • nie podejmiesz przygotowania zawodowego dorosłych albo nie podejmiesz indywidualnego planu działania lub przerwiesz indywidualny plan działania, szkolenie, studia podyplomowe, uczestnictwo w programie specjalnym lub nie przystąpisz do egzaminu umożliwiającego uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, określonych uprawnień zawodowych lub tytułów zawodowych oraz kosztów uzyskania licencji niezbędnych do wykonywania danego zawodu, którego koszty zostały pokryte z Funduszu Pracy na wniosek osoby poszukującej pracy;
  • złożysz wniosek o rezygnację z pomocy określonej w ustawie, świadczonej przez powiatowy urząd pracy.

NA JAK DŁUGO MOŻESZ UTRACIĆ STATUS OSOBY POSZUKUJĄCEJ PRACY?

 

Status osoby poszukującej pracy utracisz na okres 120 dni odpowiednio:

 

  • po upływie 90 dni od ostatniego kontaktu z powiatowym urzędem pracy;
  • od dnia niestawiennictwa;
  • od następnego dnia po dniu złożenia wniosku o rezygnację z pomocy lub niepodjęcia albo przerwania indywidualnego planu działania, szkolenia, studiów podyplomowych, uczestnictwa w programie specjalnym lub nieprzystąpienia do egzaminu, którego koszty finansowane są ze środków Funduszu Pracy.

Status osoby poszukującej pracy utracisz na okres 6 miesięcy, jeżeli:

 

  • z własnej winy przerwiesz program przygotowania zawodowego dorosłych lub nie przystąpisz do egzaminu kwalifikacyjnego, czeladniczego lub sprawdzającego. 

JAK PONOWNIE MOŻESZ UZYSKAĆ STATUS OSOBY POSZUKUJĄCEJ PRACY?

 

Status osoby poszukującej pracy będziesz mógł ponownie uzyskać po upływie wskazanego 120-dniowego okresu, w wyniku powtórnej rejestracji, przy spełnieniu wymaganych warunków.

 

 

Podstawa prawna

 

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (art. 33)

Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-09-11 08:28:05)
Zredagowana przez: Krzysztof Sadowski (2013-10-28 09:49:32)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup.wlodawa.pl/strona/utrata-statusu-poszukujacego-pracy/45