Książka telefoniczna Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla bezrobotnych i poszukujących pracy » Utrata statusu bezrobotnego
Statystyki graficzne Harmonogram

Utrata statusu bezrobotnego

 

 

 

 

UTRATA I ZAWIESZENIE ŚWIADCZEŃ

 

Kiedy utracisz prawo do zasiłku?

 

 

Prawo do zasiłku dla bezrobotnych tracisz w momencie pozbawienia statusu osoby bezrobotnej.

Stracisz prawo do zasiłku, jeżeli:

 

  • odmówiłeś bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, szkolenia, stażu, przygotowania zawodowego dorosłych, wykonywania prac interwencyjnych, robót publicznych, poddania się badaniom lekarskim lub psychologicznym, mającym na celu ustalenie zdolności do pracy, lub udziału w innej formie pomocy określonej w ustawie,

  • po skierowaniu nie podjąłeś szkolenia, przygotowania zawodowego dorosłych, stażu, wykonywania prac społecznie użytecznych lub innej formy pomocy określonej w ustawie.

 

KIEDY NIE PRZYSŁUGUJE PRAWO DO ZASIŁKU?

 

Jeżeli:

 

  • otrzymałeś przewidziane w odrębnych przepisach świadczenie w postaci jednorazowego ekwiwalentu pieniężnego za urlop górniczy, jednorazowej odprawy socjalnej, zasiłkowej, pieniężnej po zasiłku socjalnym, jednorazowej odprawy warunkowej lub odprawy pieniężnej bezwarunkowej – zasiłek nie przysługuje Ci przez okres, za który otrzymałeś ww. świadczenia;
  • otrzymałeś odszkodowanie za skrócenie okresu wypowiedzenia umowy o pracę – zasiłek nie przysługuje Ci przez okres, za który otrzymałeś odszkodowanie;
  • przebywasz za granicą lub pozostajesz w innej sytuacji powodującej brak gotowości do podjęcia zatrudnienia (całkowity okres zgłoszonego do powiatowego urzędu pracy pobytu za granicą lub braku gotowości do pracy z innego powodu nie może przekroczyć łącznie 10 dni w okresie jednego roku kalendarzowego) – zasiłek nie przysługuje Ci przez ten okres;
  • pracowałeś na podstawie umowy uaktywniającej,
  • prowadziłeś pozarolniczą działalność i korzystałeś z preferencyjnych zasad opłacania składek na ubezpieczenia społeczne,
  • dobrowolnie odprowadzałeś składki do ZUS,
  • okres pobierania zasiłku zostaje Ci skrócony o czas nieprzysługiwania zasiłku, o okres zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych, robót publicznych i o okres odbywania stażu, szkolenia lub przygotowania zawodowego dorosłych przypadających na okres, w którym przysługiwałby zasiłek.

 

 

Podstawa prawna

Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-09-11 08:27:05)
Zredagowana przez: Krzysztof Sadowski (2013-10-28 09:44:10)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup.wlodawa.pl/strona/utrata-statusu-bezrobotnego/44