Powiatowy Urząd Pracy we Włodawie
http://pup.wlodawa.pl/strona/uchwaly-z-dnia-04-02-2020-r-/373

Uchwały z dnia 04-02-2020 r.

Uchwała Nr. 1 Powiatowej Rady Rynku pracy z dnia 04.02.2020r.

W sprawie zaopiniowania sprawozdania z działalności PUP we Włodawie za rok 2019.

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy we Włodawie za 2019r.

 

Uchwała Nr. 2 Powiatowej Rady Rynku pracy z dnia 04.02.2020r.

W sprawie zaopiniowania sprawozdania z realizacji planu finansowego
Funduszu Pracy za rok 2019.
Sprawozdanie z wykorzystania środków FP za 2019
 

Uchwała Nr. 3 Powiatowej Rady Rynku pracy z dnia 04.02.2020r.

W sprawie zaopiniowania kryteriów podziału środków Funduszu Pracy dla PUP we Włodawie
na finansowanie programów dot. promocji zatrudnienia i finansowanie innych zadań
fakultatywnych na 2020 rok.
Kryteria podziału środków Funduszu Pracy dla PUP we Włodawie na finansowanie
programów dot. promocji zatrudnienia i finansowanie innych zadań fakultatywnych
na 2020 rok.
 

Uchwała Nr. 4 Powiatowej Rady Rynku pracy z dnia 04.02.2020r.

W sprawie zaopiniowania podziału i przeznaczenia środków finansowych Funduszu Pracy
w 2020 roku na programy dot. promocji zatrudnienia oraz finansowania
innych fakultatywnych form.
Załącznik nr 1 do uchwały Nr 4 propozycja podziału.
Załącznik nr 2 do uchwały Nr 4 propozycja podziału.
 

Uchwała Nr. 5 Powiatowej Rady Rynku pracy z dnia 04.02.2020r.

W sprawie zaopiniowania podziału środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego
w 2020 roku.
Załącznik do uchwały Nr 5
 

Uchwała Nr. 6 Powiatowej Rady Rynku pracy z dnia 04.02.2020r.

W sprawie zaopiniowania kierunków szkoleń dla bezrobotnych finansowanych
z Funduszu Pracy w roku 2020.
Załącznik do uchwały Nr 6
 

Uchwała Nr. 7 Powiatowej Rady Rynku pracy z dnia 04.02.2020r.

W sprawie zaopiniowania tematów szkoleń dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy
we Włodawie w roku 2020.
Załącznik do uchwały Nr 7
 

Uchwała Nr. 8 Powiatowej Rady Rynku pracy z dnia 04.02.2020r.

W sprawie umorzenia wypłaconej refundacji dla Przedsiębiorstwa Wielobranżowego "Karex"
s.c. ul. Partyzantów 16, 22-200 Włodawa - kwota 4833,29 zł