Powiatowy Urząd Pracy we Włodawie
http://pup.wlodawa.pl/strona/tryby-zezwolen-na-prace-cudzoziemcow/129

Tryby zezwoleń na pracę cudzoziemców

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 29 stycznia 2009 roku w sprawie wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemca (Dz. U. z 2009 roku Nr 16, poz. 84) określa 5 typów zezwoleń na pracę cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (typ A, typ B, typ C, typ D, typ E).

 

Zezwolenie na pracę jest wymagane (art. 88 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy), gdy cudzoziemiec:

 

 

 

Podstawa prawna: