Książka telefoniczna Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla pracodawców i przedsiębiorców » Szkolenia pracowników i inne formy podnoszenia kwalifikacji
Statystyki graficzne Harmonogram

Szkolenia pracowników i inne formy podnoszenia kwalifikacji

 

 

Szkolenia pracowników i inne formy podnoszenia kwalifikacji

 

 

Pracownicy oraz osoby wykonujące inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą w wieku 45 lat i powyżej, zainteresowane pomocą w rozwoju zawodowym, po zarejestrowaniu się w urzędzie pracy mogą ubiegać się o:

  1. skierowanie na szkolenie grupowe lub uzasadnione celowo szkolenie indywidualne,
  2. sfinansowanie ze środków Funduszu Pracy kosztów egzaminów umożliwiających uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, określonych uprawnień zawodowych lub tytułów zawodowych oraz kosztów uzyskania licencji niezbędnych do wykonywania danego zawodu,
  3. pożyczkę na sfinansowanie kosztów szkolenia do wysokości 400% przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu podpisania umowy pożyczki w celu umożliwienia podjęcia lub utrzymania zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej,
  4. dofinansowanie kosztów studiów podyplomowych należnych organizatorowi studiów,
  5. zwrot całości lub części poniesionych kosztów przejazdu na szkolenie, przejazdu na egzamin,
  6. zwrot kosztów zakwaterowania i wyżywienia w przypadku gdy szkolenie odbywa się poza miejscem zamieszkania ( jeżeli wynika to z umowy zawartej z instytucją szkoleniową).

 

Podstawa prawna:

  • art.40, art.41 ust.4-7, art.42, art. 42 a ust.1-4 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( t. j.  Dz.U. z 2015r., poz. 149 z późn. zm.).

 

 

 

Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-09-11 09:06:20)
Zredagowana przez: Krzysztof Sadowski (2016-01-18 14:52:48)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup.wlodawa.pl/strona/szkolenia-pracownikow-i-inne-formy-podnoszenia-kwalifikacji/109