Książka telefoniczna Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla bezrobotnych i poszukujących pracy » Stypendium z tytułu podjęcia nauki
Statystyki graficzne Harmonogram

Stypendium z tytułu podjęcia nauki

 

STYPENDIUM Z TYTUŁU PODJĘCIA DALSZEJ NAUKI

 

 

Czym jest stypendium z tytułu podjęcia dalszej nauki?


Stypendium z tytułu podjęcia dalszej nauki to instrument rynku pracy mający na celu wsparcie osób bezrobotnych, które decydują się podjąć dalszą naukę w celu podniesienia swoich kwalifikacji zawodowych.

 

KTO MOŻE OTRZYMAĆ STYPENDIUM Z TYTUŁU PODJĘCIA DALSZEJ NAUKI?

 

Stypendium z tytułu podjęcia dalszej nauki możesz otrzymać, jeżeli:

 

  • jesteś osobą bezrobotną bez kwalifikacji zawodowych i w okresie 12 miesięcy od dnia zarejestrowania w powiatowym urzędzie pracy podjąłeś dalszą naukę w szkole ponadgimnazjalnej dla dorosłych, będącej szkołą publiczną lub niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej, albo w szkole wyższej, gdzie studiujesz w formie studiów niestacjonarnych,
  • wysokość dochodu na osobę w Twojej rodzinie nie przekracza 514 zł netto lub jeśli jesteś osobą samotnie gospodarującą, Twoje dochody nie przekraczają 634 zł netto.

JAK DŁUGO MOŻNA OTRZYMYWAĆ STYPENDIUM Z TYTUŁU PODJĘCIA DALSZEJ NAUKI?

 

Stypendium będziesz mógł otrzymywać przez okres 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia nauki. Starosta może także podjąć decyzję o kontynuacji wypłacania stypendium do momentu ukończenia nauki zgodnie z programem nauczania.

 

CO NALEŻY ZROBIĆ, ŻEBY UZYSKAĆ DOFINANSOWANIE?

 

Jeżeli chcesz otrzymać stypendium z tytułu podjęcia dalszej nauki, powinieneś złożyć we właściwym powiatowym urzędzie pracy odpowiedni wniosek.

 

DLACZEGO WARTO SKORZYSTAĆ Z DOFINANSOWANIA?

 

Korzystając z dofinansowania, będziesz otrzymywać stypendium w wysokości 100% kwoty zasiłku dla bezrobotnych, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy. Jeżeli podejmiesz zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą w trakcie nauki, stypendium będzie wypłacane w wysokości 20% zasiłku dla bezrobotnych, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy, od dnia podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej (sprawdź aktualne kwoty).

 

PRZYDATNE INFORMACJE

 

  • podstawą wypłaty stypendium jest zaświadczenie wystawione przez szkołę, potwierdzające podjęcie lub kontynuowanie nauki,
  • stypendium nie przysługuje w przypadku przerwania nauki,
  • do stypendium wypłacanego w przypadku, gdy w trakcie nauki osoba podejmie zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą, nie stosuje się zasady proporcjonalnego ustalania jego wysokości; kwotę tego stypendium za niepełny miesiąc ustala się, dzieląc kwotę przysługującego stypendium przez 30 i mnożąc otrzymaną kwotę przez liczbę dni kalendarzowych przypadających w okresie, za który stypendium to przysługuje.

 

 

Podstawa prawna

Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-09-11 08:54:21)
Zredagowana przez: Krzysztof Sadowski (2016-01-18 15:14:20)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup.wlodawa.pl/strona/stypendium-z-tytulu-podjecia-nauki/85