Książka telefoniczna Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla bezrobotnych i poszukujących pracy » Rejestracja rolnika
Statystyki graficzne Harmonogram

Rejestracja rolnika

 

 

REJESTRACJA ROLNIKA

 

 

Osoby posiadające nieruchomość rolną również mogą zarejestrować się w powiatowym urzędzie pracy i korzystać z określonych form wsparcia. Rodzaj uzyskanego statusu zależy od wielkości nieruchomości.

 

 

Jeśli jesteś właścicielem lub posiadaczem samoistnym lub zależnym nieruchomości rolnej o powierzchni nieprzekraczającej 2 hektarów przeliczeniowych lub współmałżonkiem, domownikiem, który nie podlega ubezpieczeniom: emerytalnemu i rentowemu z tytułu stałej pracy w gospodarstwie rolnym o powierzchni użytków rolnych przekraczających 2 hektary przeliczeniowe, możesz zarejestrować się jako osoba bezrobotna.

 

Status osoby bezrobotnej daje Ci możliwość korzystania z dostępnych w urzędzie usług i form wsparcia. Jeśli spełniasz warunki do nabycia prawa do zasiłku – również zostanie Ci on przyznany.

 

 

W przypadku, gdy Twoje gospodarstwo rolne przekracza 1 hektar przeliczeniowy, podlegasz ubezpieczeniu społecznemu rolników z ustawy i figurując w rejestrze osób bezrobotnych, będziesz zobowiązany odprowadzać składki do KRUS. W czasie pobierania zasiłku dla osób bezrobotnych jesteś z tego obowiązku zwolniony.

 

 

 

CO Z OSOBAMI, KTÓRYCH NIERUCHOMOŚĆ PRZEKRACZA 2 HEKTARY PRZELICZENIOWE?

 

 

Właściciele nieruchomości rolnej przekraczającej 2 hektary przeliczeniowe nie mogą rejestrować się w urzędzie pracy jako osoby bezrobotne i korzystać z form wsparcia, ale przysługują im inne świadczenia.

 

Jeśli podlegasz ubezpieczeniu społecznemu rolników, a stosunek pracy został rozwiązany z przyczyn dotyczących zakładu pracy i nie nabędziesz prawa do zasiłku, przysługuje Ci:

 

 

  • pokrycie składek na ubezpieczenia społeczne rolników w okresie pierwszych czterech kwartałów po rozwiązaniu stosunku pracy lub stosunku służbowego;
  • stypendium w okresie odbywania szkolenia;
  • odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku z odbywaniem szkolenia, na zasadach przewidzianych dla bezrobotnych.

Prezydent miasta lub starosta może również:

 

  • sfinansować koszty szkolenia w celu podjęcia zatrudnienia lub pozarolniczej działalności poza gospodarstwem rolnym;
  • przyznać jednorazowo środki na podjęcie pozarolniczej działalności lub na zakup ziemi, nie wyłączając działalności wytwórczej lub usługowej związanej z rolnictwem.

Świadczenia będą Ci przysługiwać, jeśli w okresie 18 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku pracowałeś i osiągałeś z tego tytułu co najmniej minimalne wynagrodzenie, od którego były odprowadzane składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy przez okres 365 dni i zostałeś zwolniony z przyczyn dotyczących zakładu pracy, a podatek z gospodarstwa rolnego lub działu specjalnego nie przekracza kwoty podatku rolnego z 5 ha przeliczeniowych albo, w przeliczeniu na 1 członka gospodarstwa domowego niemającego stałych pozarolniczych źródeł dochodu, nie przekracza kwoty podatku rolnego z 1 ha przeliczeniowego.

 

 

Rejestracja w urzędzie uprawnia Cię również do korzystania z usług centrum aktywizacji zawodowej. Do zakresu działania centrum należy świadczenie usług rynku pracy, którymi są: pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa, pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy oraz organizacja szkoleń.

 

 

PAMIĘTAJ!

 

 

Jeśli Twój małżonek posiada nieruchomość rolną lub jesteś współwłaścicielem takiej nieruchomości, to wszystkie osoby mają do niej prawo w całości.

 

 

Podstawa prawna:

 

Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-09-11 08:36:25)
Zredagowana przez: Krzysztof Sadowski (2013-10-28 11:10:03)

Pliki do pobrania

Typ Nazwa pliku Dodano Rozmiar
Dokument wniosek KRUS 2013-10-28 46.5kB Plik: wniosek KRUS.doc (46.5kB)POBIERZ
Dokument PDF wniosek KRUS 2013-10-28 220.62kB Plik: wniosek KRUS.pdf (220.62kB)POBIERZ

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup.wlodawa.pl/strona/rejestracja-rolnika/55