Książka telefoniczna Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Urząd Pracy » Zrealizowane » Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 pt. „Zwiększenie szans na zatrudnienie osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy oraz odchodzących z rolnictwa w powiecie włodawskim (II)”
Statystyki graficzne Harmonogram

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 pt. „Zwiększenie szans na zatrudnienie osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy oraz odchodzących z rolnictwa w powiecie włodawskim (II)”

 

                                                       

 

 

 

Powiatowy Urząd Pracy we Włodawie ogłasza nabór do projektu

pt. „Zwiększenie szans na zatrudnienie osób znajdujących się
w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy oraz odchodzących z rolnictwa
w powiecie włodawskim (II)”

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

 Uczestnikami projektu mogą być osoby w wieku 30 lat i więcej zarejestrowane w PUP jako osoby bezrobotne,
dla których został ustalony I lub II profil pomocy i należące co najmniej do jednej z grup:

 • osoby długotrwale bezrobotne;
 • osoby w wieku 50 lat i więcej;
 • osoby z niepełnosprawnościami;
 • osoby z niskimi kwalifikacjami;
 • rolnicy i członkowie ich rodzin tj. współmałżonkowie lub domownik w wieku 30 lat i więcej,
  zarejestrowani w PUP jako osoby bezrobotne, dla których zastał ustalony I lub II profil pomocy,
  należące co najmniej do jednej z w w grup, prowadzące indywidualne gospodarstwa rolne
  do wielkości 2 ha przeliczeniowych, zamierzający odejść z rolnictwa.


W ramach projektu dla każdego uczestnika zaplanowano opracowanie Indywidualnego Planu Działania
oraz poradnictwo zawodowe lub pośrednictwo pracy, a następnie jedną z form wsparcia:

 • szkolenie kończące się egzaminem zewnętrznym, nadające kwalifikacje zawodowe.
  W czasie szkolenia uczestnicy otrzymają stypendium i zwrot kosztów przejazdu na szkolenie;

 • staż* w ramach którego uczestnicy będą mieli możliwość uzyskania nowych praktycznych umiejętności.
  W czasie stażu otrzymają stypendium i zwrot kosztów przejazdu na staż;

 • prace interwencyjne - zatrudnienie bezrobotnego przez pracodawcę na podstawie umowy
  o pracę w wyniku umowy zawartej między pracodawcą a powiatowym urzędem pracy;

 • refundacja pracodawcy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy - pomoc finansowa
  udzielana przez urząd pracy pracodawcy w związku z stworzeniem lub przystosowaniem stanowiska pracy
  i zatrudnieniem na tym stanowisku skierowanego bezrobotnego.


*umowy na organizację staży zawarte zostaną w pierwszej kolejności z pracodawcami, którzy zaoferują możliwość
zatrudnienia po stażu.


Zapraszamy osoby bezrobotne zainteresowane udziałem w/w projekcie oraz pracodawców
zainteresowanych współpracą do kontaktu z Powiatowym Urzędem Pracy we Włodawie.

 


Formularze wniosków dostępne są na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy
we Włodawie w zakładce: „dla bezrobotnych i poszukujących pracy”, „dokumenty do pobrania”
oraz „dla pracodawców i przedsiębiorców” „ dokumenty do pobrania”.

Strona dodana przez: Krzysztof Sadowski (2016-03-04 14:29:39)
Zredagowana przez: Krzysztof Sadowski (2016-03-08 13:37:12)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup.wlodawa.pl/strona/regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-lubelskiego-na-lata-2014-2020-pt-%E2%80%9Ezwiekszenie-szans-na-zatrudnienie-osob-znajdujacych-sie-w-szczegolnie-trudnej-sytuacji-na-rynku-pracy-oraz-odchodzacych-z-rolnictwa-w-powiecie-wlodawskim-(ii)%E2%80%9D/311