Powiatowy Urząd Pracy we Włodawie
http://pup.wlodawa.pl/strona/promocja-krajowego-funduszu-szkoleniowego/278

Promocja Krajowego Funduszu Szkoleniowego

 

Powiatowy Urząd Pracy we Włodawie promuje nowy instrument polityki rynku pracy

KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY (KFS)

 

którego celem jest zapobieganie przed utratą zatrudnienia przez osoby pracujące (pracodawców i ich pracowników) z powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań dynamicznie zmieniającej się gospodarki, poprzez uczestnictwo między innymi w lokalnych imprezach plenerowych tj.

 

Pracownicy PUP Włodawa opowiadają o nowych możliwościach i korzyściach dla pracodawców i ich pracowników płynących
z Krajowego Funduszu Szkoleniowego oraz zapraszają do stałej i aktywnej współpracy z urzędem i bieżącego zgłaszania swoich potrzeb. Wszyscy zainteresowani klienci, którzy odwiedzają namiot PUP Włodawa otrzymują materiały promujące KFS wraz z kontaktem do pracowników Powiatowego Urzędu Pracy we Włodawie odpowiedzialnych za obsługę nowego rozwiązania systemowego jakim jest Krajowy Fundusz Szkoleniowy oraz do poszczególnych doradców instytucjonalnych odpowiedzialnych za stałą współpracę z pracodawcami.

 

Mając powyższe na uwadze informujemy, że niezmiernie ważne na dzień dzisiejszy jest zweryfikowanie przez pracodawców potrzeb kształcenia ustawicznego pracodawców i pracowników w wieku co najmniej 45 lat, bowiem 31 października br. mija termin składnia wniosków na powyższy cel. W razie jakichkolwiek pytań pozostajemy do dyspozycji.

 

 

Szczegółowych informacji udziela Specjalista ds. rozwoju zawodowego PUP Włodawa

Pani Marta Bukacka pokój nr 22, tel. 82 572 50 60;

 

zasady oraz druk wniosku można uzyskać w Powiatowym Urzędzie Pracy we Włodawie, pokój nr 22
lub pobrać ze strony internetowej www.pup.wlodawa.pl.