Książka telefoniczna Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Urząd Pracy » Zrealizowane » Projekt pt. „Outplacement dla oświaty”
Statystyki graficzne Harmonogram

Projekt pt. „Outplacement dla oświaty”

Informujemy, iż od 8 kwietnia 2014 roku do 30 września 2015 roku jest realizowany
projekt pt. „Outplacement dla oświaty”
w ramach Poddziałania 8.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

 

 

Kto realizuje projekt?

Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie (Lider partnerstwa) oraz 5 Partnerów:
Powiatowy Urząd Pracy w Chełmie, Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie, Powiatowy Urząd Pracy w Zamościu,
Powiatowy Urząd Pracy w Puławach, Powiatowy Urząd Pracy w Radzyniu Podlaskim.

 

Kto może być uczestnikiem projektu?

Pracownicy i nauczyciele instytucji sektora oświaty wskazanych w art. 2 Ustawy z dn. 7 września 1991
o systemie oświaty (w szczególności nauczyciele), którzy:

 1. utracili zatrudnienie po dniu 31 grudnia 2012 roku; lub
 2. przewidziani są do zwolnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy; lub
 3. zagrożeni są zwolnieniem z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy zamieszkali na terenie województwa
  lubelskiego (m.in.: umowy o pracę na czas określony, umowy na zastępstwo).

 

Z jakich form wsparcia uczestnicy projektu mogą skorzystać?

 1. Poradnictwo zawodowe (obligatoryjna forma wsparcia w ramach projektu)
 2. Pośrednictwo pracy
 3. Szkolenia lub studia podyplomowe (obligatoryjna forma wsparcia w ramach projektu)
 4. Staże (trwające średnio 5 miesięcy) przygotowujące do podjęcia pracy w nowym zawodzie
 5. Bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających podjąć działalność gospodarczą poprzez zastosowanie
  następujących instrumentów:

a) doradztwo (indywidualne i grupowe) oraz szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy
i umiejętności potrzebnych do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej;

b) przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości, do wysokości 40 tys. PLN na osobę;

c) wsparcie pomostowe udzielane w okresie do 6 lub do 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy o udzielenie
wsparcia pomostowego (wyłączenie dla osób, które rozpoczęły działalność
w ramach projektu)

 1. Subsydiowane zatrudnienie u nowego pracodawcy
 2. Poradnictwo psychologiczne
 3. Jednorazowy dodatek relokacyjny w wysokości 5.000 zł brutto dla osoby, która uzyskała zatrudnienie
  w odległości powyżej 50 km od miejsca stałego zamieszkania (w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego),
  z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dojazdu
  lub zakwaterowania w początkowym okresie zatrudnienia.

 

 

Szczegółowe informacje o projekcie:

 

Powiatowy Urząd Pracy w Chełmie

Plac Niepodległości 1

22-100 Chełm

tel. 82 562 76 65

pok. 163

Strona dodana przez: Krzysztof Sadowski (2014-04-25 08:00:34)
Zredagowana przez: Krzysztof Sadowski (2014-05-13 13:09:51)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup.wlodawa.pl/strona/projekt-pt-%E2%80%9Eoutplacement-dla-oswiaty%E2%80%9D/233