Książka telefoniczna Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Urząd Pracy » Zrealizowane » Projekt "Aktywizacja zawodowa drogą do zatrudnienia"
Statystyki graficzne Harmonogram

Projekt "Aktywizacja zawodowa drogą do zatrudnienia"

 

„Aktywizacja zawodowa drogą do zatrudnienia”

projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
__________________________________________________________________________

 

 

Powiatowy Urząd Pracy we Włodawie realizuje projekt systemowy
„Aktywizacja zawodowa drogą do zatrudnienia" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki
.

 

Celem projektu jest zaktywizowanie zawodowe do końca 2014 roku 520 osób bezrobotnych
w tym zwłaszcza osób wymienionych w art. 49 Ustawy zarejestrowanych
w Powiatowym Urzędzie Pracy we Włodawie.

 

Uczestnicy projektu- osoby bezrobotne, które w latach 2008-2013 nie były
uczestnikami projektu, w szczególności:

 • osoby poniżej 25 r. ż.;
 • osoby długotrwale bezrobotne;
 • osoby powyżej 50 r. ż.;
 • osoby niepełnosprawne;
 • osoby bez kwalifikacji zawodowych;
 • osoby bez doświadczenia zawodowego;
 • osoby wykształcenia średniego;
 • pracownicy sektora oświaty, którzy utracili zatrudnienie przed dniem 31.12.2012r.
  lub zatrudnieni na czas określony, którym umowa wygasła przed dniem 31.12.2013r.,
  którzy wyrażają chęć udziału w projekcie.

 

Wsparcie w ramach projektu

W ramach projektu zaplanowano opracowanie dla wszystkich uczestników projektu Indywidualnych Planów Działania.

 

Osoby zainteresowane podwyższeniem lub uzupełnieniem swoich kwalifikacji będą mogły skorzystać ze szkoleń.

Szkolenia indywidualne skierowane zostaną do osób, które uprawdopodobnią możliwość zatrudnienia po ukończonym szkoleniu.

 

Pozostałe osoby będą mogły skorzystać z jednego z poniższych szkoleń grupowych :

„ABC przedsiębiorczości” (30 godz., 55 uczestników)

„Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym” (280 godz., 10 uczestników)

„Opiekun osób zależnych z modułem pierwszej pomocy przedmedycznej”
(150 godz., 10 uczestników)

„ECDL- kurs podstawowy” (150 godz., 10 uczestników)

„Profesjonalny sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej i programu do fakturowania”
  (150 godz., 12 uczestników)

„Profesjonalna obsługa biura” (150 godz., 12 uczestników)

„Monter robót wykończeniowych” (150 godz., 12 uczestników )

„Prawo jazdy kat.C z modułem kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej w zakresie prawa jazdy kat.E”
  (245 godz., 16 uczestników)

 

40 uczestników szkoleń typu II – VII będzie mogło po zakończeniu szkol. skorzystać ze staży.

 

Staż w ramach projektu zaplanowany został dla 400 osób.
Okres odbywania stażu od 3 do 10 miesięcy. W pierwszej kolejności umowy na staż zawierane będą z pracodawcami, którzy zadeklarują możliwość zatrudnienia stażysty po odbytym stażu.

 

Osoby zainteresowane rozpoczęciem własnej działalności gospodarczej będą mogły skorzystać
w ramach projektu ze szkolenia „ABC przedsiębiorczości” (30h), a następnie ubiegać się
o jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej .

Zaplanowanych zostało 50 bezzwrotnych dotacji w wysokości do 21.900 zł..

 

Pracodawcy, którzy chcą utworzyć stanowiska pracy dla skierowanych bezrobotnych będą mogli ubiegać się o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy
w wysokości do 21.900 zł. Warunkiem umowy jest do zatrudnienie na wyposażonym/doposażonym stanowisku pracy w pełnym wymiarze czasu pracy skierowanego bezrobotnego oraz utrzymanie stanowiska pracy utworzonego w ramach refundacji przez okres co najmniej 24 miesięcy. Zaplanowanych zostało 20 refundacji.

 

Osoby bezrobotne zainteresowane udziałem w/w projekcie oraz pracodawców zainteresowanych współpracą z Powiatowym Urzędzie Pracy we Włodawie prosimy
o kontakt:

 

 

Powiatowy Urząd Pracy we Włodawie

ul. Niecała 2

tel. (082) 5725225240 lub 5724782

 

 

Strona dodana przez: Krzysztof Sadowski (2014-02-13 08:58:49)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup.wlodawa.pl/strona/projekt-aktywizacja-zawodowa-droga-do-zatrudnienia-/228