Powiatowy Urząd Pracy we Włodawie
http://pup.wlodawa.pl/strona/program-z-rezerwy-ministra-na-rzecz-osob-do-25-r-życia/266

Program z Rezerwy Ministra na rzecz osób do 25 r. życia

Program z Rezerwy Ministra

 

 

 

Powiatowy Urząd Pracy we Włodawie realizuje Program z Rezerwy Ministra
w ramach, którego 30 osób młodych do 25 roku życia będzie mogło skorzystać
z następujących działań:Formularze wniosków dostępne są na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy
we Włodawie w zakładce:
„dla bezrobotnych i poszukujących pracy”, --> „dokumenty do pobrania”
oraz
„dla pracodawców i przedsiębiorców”  --> „ dokumenty do pobrania”.

 

Wnioski należy składać w sekretariacie PUP we Włodawie - pokój nr 10.

 

Osoby bezrobotne zainteresowane udziałem w/w programie oraz pracodawców
zainteresowanych współpracą z Powiatowym Urzędzie Pracy we Włodawie
prosimy o kontakt:
Powiatowy Urząd Pracy we Włodawie
ul. Niecała 2
tel. (082) 5725 240
         lub 5724 782