Powiatowy Urząd Pracy we Włodawie
http://pup.wlodawa.pl/strona/program-regionalny-„-ludzie-mlodzi-/265

Program Regionalny „ Ludzie młodzi"

Program Regionalny „Ludzie młodzi” program aktywizacji
osób bezrobotnych do 30 roku życia
zamieszkałych na obszarach wiejskich.


 

 

 

Program Regionalny „Ludzie młodzi” program aktywizacji osób bezrobotnych do 30 roku życia
zamieszkałych na obszarach wiejskich.

 


Powiatowy Urząd Pracy we Włodawie realizuje Program Regionalny „ Ludzie młodzi" w ramach,
którego 80 osób młodych do 30 roku życia zamieszkałych na wsi będzie mogło skorzystać z następujących działań:


*Umowy na organizację staży zawarte zostaną w pierwszej kolejności z pracodawcami,
  którzy zaoferują możliwość zatrudnienia po stażu.

Formularze wniosków dostępne są na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy
we Włodawie w zakładce:

„dla bezrobotnych i poszukujących pracy” --> „dokumenty do pobrania”

oraz

„dla pracodawców i przedsiębiorców” --> „ dokumenty do pobrania”.

 

Wnioski należy składać w sekretariacie PUP we Włodawie - pokój nr 10.

Osoby bezrobotne zainteresowane udziałem w/w programie oraz pracodawców zainteresowanych
współpracą 
z Powiatowym Urzędzie Pracy we Włodawie prosimy o kontakt:Powiatowy Urząd Pracy we Włodawie
ul. Niecała 2
tel. (082) 5725 240
          lub 5724 782