Książka telefoniczna Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Urząd Pracy » Zrealizowane » Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój pt. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie włodawskim (II)”
Statystyki graficzne Harmonogram

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój pt. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie włodawskim (II)”

 

 

Powiatowy Urząd Pracy we Włodawie ogłasza nabór do projektu

pt. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie włodawskim (II)”
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

 


Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych poniżej 30 roku życia pozostających
bez pracy w powiecie włodawskim.

Uczestnikami projektu mogą być osoby młode w wieku 18- 29 lat pozostające bez pracy, zarejestrowane
w Powiatowym Urzędzie Pracy we Włodawie jako bezrobotne (dla których został ustalony I lub II profil pomocy),
które nie kształcą się (tj. nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym rozumianym jako,
kształcenie w formach szkolnych w trybie dziennym) i nie szkolą się oraz nie uczestniczyły w pozaszkolnych zajęciach
finansowanych ze środków publicznych mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności
i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania w okresie ostatnich 4 tygodni.

 

Do udziału w projekcie kwalifikowane są w pierwszej kolejności osoby długotrwale bezrobotne, osoby niepełnosprawne
i osoby z niskimi kwalifikacjami.

 

W ramach projektu dla każdego uczestnika zaplanowano opracowanie Indywidualnego Planu Działania
oraz poradnictwo zawodowe lub pośrednictwo pracy a następnie jedną z form wsparcia takich jak:

 

 • szkolenie w ramach którego uczestnicy będą mieli możliwość uzyskania nowych kwalifikacji.
  W czasie szkolenia otrzymają stypendium i zwrot kosztów przejazdu na szkolenie;

 • staż * w ramach którego uczestnicy będą mieli możliwość uzyskania nowych praktycznych umiejętności.
  W czasie stażu otrzymają stypendium i zwrot kosztów przejazdu na staż;

 • bon szkoleniowy polegających na zwrocie kosztów jednego lub kilku szkoleń, ewentualnych
  kosztów przejazdu na szkolenie i niezbędnych badań lekarskich, oraz przyznaniu stypendium
  za okres odbywanego szkolenia;

 • bon na zasiedlenie w wysokości 7 tys. zł adresowany jest do osób, które zmieniają miejsce zamieszkania
  w związku z podejmowaną pracą lub działalnością gospodarczą;

 • jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej w wysokości do 22 tys. zł, które
  nie podlegają zwrotowi pod warunkiem prowadzenia działalności przez okres co najmniej 12 miesięcy.


*umowy na organizację staży zawarte zostaną w pierwszej kolejności z pracodawcami,
którzy zaoferują możliwość zatrudnienia po stażu.

 

Wartość projektu 1 992 979,61 zł.

Projekt realizowany jest w ramach incjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

Zapraszamy osoby bezrobotne zainteresowane udziałem w/w projekcie oraz pracodawców
zainteresowanych
współpracą do kontaktu z Powiatowym Urzędem Pracy we Włodawie.

 

Formularze wniosków dostępne są na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy we Włodawie
w zakładce: „dla bezrobotnych i poszukujących pracy”, „dokumenty do pobrania”
oraz „dla pracodawców i przedsiębiorców” „ dokumenty do pobrania”.

Wnioski należy składać w Punkcie podawczym PUP we Włodawie.

Strona dodana przez: Krzysztof Sadowski (2016-03-04 14:07:08)
Zredagowana przez: Krzysztof Sadowski (2016-10-11 09:39:55)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup.wlodawa.pl/strona/program-operacyjny-wiedza-edukacja-rozwoj-pt-%E2%80%9Eaktywizacja-osob-mlodych-pozostajacych-bez-pracy-w-powiecie-wlodawskim-(ii)%E2%80%9D/310