Książka telefoniczna Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla pracodawców i przedsiębiorców » Prace społecznie użyteczne
Statystyki graficzne Harmonogram

Prace społecznie użyteczne

 

 

 

Prace społecznie użyteczne to prace wykonywane przez osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej oraz osoby uczestniczące w kontrakcie socjalnym, indywidualnym programie usamodzielnienia, lokalnym programie pomocy społecznej lub indywidualnym programie zatrudnienia socjalnego, jeżeli podjęły uczestnictwo w tej formie w wyniku skierowania powiatowego urzędu pracy na podstawie art. 50 ust.2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, zwanych dalej „osobami uprawnionymi”.

Prace społecznie użyteczne mogą być organizowane przez gminę wjednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, organizacjach lub instytucjach statutowo zajmujących się pomocą charytatywną lub na rzecz społeczności lokalnej.

 

Gmina sporządza do 31 stycznia każdego roku roczny plan potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych i przesyła go właściwemu miejscowo Staroście i Kierownikowi ośrodka pomocy społecznej.

Osoba wykonująca prace społecznie użyteczne:

  • zachowuje status osoby bezrobotnej, a tym samym ma prawo do ubezpieczenia zdrowotnego,
  • prace wykonuje w wymiarze 10 godzin tygodniowo,
  • prace społecznie użyteczne wykonuje na terenie gminy, w której zamieszkuje lub przebywa,
  • otrzymuje świadczenie w wysokości nie niższej niż 8,10 zł za każdą godzinę wykonywania tych prac (świadczenie podlega waloryzacji o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w poprzednim roku), od świadczenia pieniężnego nie jest odprowadzana składka na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne ani wypadkowe, nie pobiera się zaliczki na podatek dochodowy,
  • nie otrzymuje świadczenia za czas niewykonywania pracy, w tym za okres udokumentowanej niezdolności do pracy.

Starosta refunduje gminie ze środków Funduszu Pracy do 60% minimalnej kwoty świadczenia przysługującego bezrobotnemu.

 

Podstawa prawna

Dodatkowe informacje:

Powiatowy Urząd Pracy we Włodawie, pok. 16, tel. 0-82 572 42 250

Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-09-11 09:09:21)
Zredagowana przez: Krzysztof Sadowski (2016-01-25 09:46:27)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup.wlodawa.pl/strona/prace-spolecznie-u%C5%BCyteczne/115