Książka telefoniczna Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla bezrobotnych i poszukujących pracy » Prace interwencyjne
Statystyki graficzne Harmonogram

Prace interwencyjne

 

 

 

PRACE INTERWENCYJNEPrace interwencyjne to zatrudnienie osoby bezrobotnej przez pracodawcę, które nastąpiło w wyniku umowy zawartej między pracodawcą a powiatowym urzędem pracy. Ma ono na celu wsparcie osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy.

 

PAMIĘTAJ!

 

Prace interwencyjne możesz wykonywać na każdym stanowisku pracy. Ta forma wsparcia nie dotyczy jedynie pracy fizycznej.

 

KTO MOŻE ZOSTAĆ SKIEROWANY NA PRACE INTERWENCYJNE?

 

Powiatowy urząd pracy może skierować Cię na prace interwencyjne, jeśli spełniasz co najmniej jeden z poniższych warunków,
jesteś osobą będącą w szczególnej sytuacji na rynku pracy, czyli:

 

 • osobą bezrobotną do 25. roku życia,
 • osobą bezrobotną powyżej 50. roku życia,
 • osobą długotrwale bezrobotną (oznacza to, że byłeś zarejestrowany w powiatowym urzędzie pracy łącznie przez okres ponad 12 miesięcy w okresie ostatnich dwóch lat, z wyłączeniem okresów odbywania stażu i przygotowania zawodowego dorosłych),
 • osobą po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego,
 • kobietą, która nie podjęła zatrudnienia po urodzeniu dziecka,
 • osobą bezrobotną bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego lub bez wykształcenia średniego,
 • osobą bezrobotną samotnie wychowującą co najmniej jedno dziecko do 18. roku życia,
 • osobą bezrobotną niepełnosprawną,
 • osobą bezrobotną, która po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęła zatrudnienia;
 • osobą w szczególnie niekorzystnej sytuacji na rynku pracy, czyli:
 • bez stałego zatrudnienia za wynagrodzeniem w okresie ostatnich sześciu miesięcy,
 • bez wykształcenia ponadgimnazjalnego lub zawodowego,
 • w wieku ponad 50 lat,
 • osobą dorosłą mieszkającą samotnie, mającą na utrzymaniu co najmniej jedną osobę,
 • osobą pracującą w sektorze lub zawodzie w państwie członkowskim, w którym dysproporcja kobiet i mężczyzn jest co najmniej 25% większa niż średnia dysproporcja we wszystkich sektorach gospodarki w tym państwie członkowskim i należy do tej grupy stanowiącej mniejszość,
 • jest członkiem mniejszości etnicznej w państwie członkowskim, który w celu zwiększenia szans na uzyskanie dostępu do stałego zatrudnienia musi poprawić znajomość języka, uzupełnić szkolenia zawodowe lub zwiększyć doświadczenie zawodowe;
 • osobą w bardzo niekorzystnej sytuacji, czyli osobą bezrobotną przez co najmniej 24 miesiące.


JAK DŁUGO MOGĄ TRWAĆ PRACE INTERWENCYJNE?

 

 

Okres Twojego zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych będzie różny w zależności od tego, który z wyżej wymienionych warunków spełniłeś:

 

 • dla wyżej wymienionych osób może on wynosić od 6 do 12 miesięcy,
 • dla osób do 25. roku życia, osób długotrwale bezrobotnych, kobiet, które po urodzeniu dziecka nie podjęły zatrudnienia, osób po zakończeniu kontraktu socjalnego, osób, które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia i bezrobotnych niepełnosprawnych może wynosić od 6 do 18 miesięcy,
 • dla osób bezrobotnych powyżej 50. roku życia może wynosić od 6 miesięcy do 4 lat.

 

CO NALEŻY ZROBIĆ, ŻEBY ZOSTAĆ SKIEROWANYM NA PRACE INTERWENCYJNE?

 

 

Jeśli chciałbyś zatrudnić się w ramach prac interwencyjnych, powinieneś zgłosić się do swojego pośrednika pracy i poprosić go o wydanie skierowania na takie prace. Otrzymanie skierowania uzależnione jest od tego, czy powiatowy urząd pracy dysponuje środkami finansowymi na ten cel.

 

 

DLACZEGO WARTO SKORZYSTAĆ Z PRAC INTERWENCYJNYCH?

 

 

Zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych gwarantuje Ci m.in.:

 • umowę o pracę,
 • minimalne wynagrodzenie (sprawdź aktualne kwoty),
 • prawo do płatnego urlopu wypoczynkowego i zwolnień lekarskich,
 • ochronę niektórych grup pracowników.

 

PRZYDATNE INFORMACJE

 

Pracodawcę, który mógłby zatrudnić Cię w ramach prac interwencyjnych, możesz znaleźć sam. Wtedy to on będzie musiał złożyć do powiatowego urzędu pracy odpowiedni wniosek. Pozytywne rozpatrzenie wniosku uzależnione jest m.in. od tego, czy powiatowy urząd pracy dysponuje środkami finansowymi na ten cel.

 

 

Podstawa prawna

Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-09-11 08:49:00)
Zredagowana przez: Krzysztof Sadowski (2013-10-28 13:18:16)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup.wlodawa.pl/strona/prace-interwencyjne/72