Książka telefoniczna Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla bezrobotnych i poszukujących pracy » Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa
Statystyki graficzne Harmonogram

Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa

 

 

PORADNICTWO ZAWODOWE

 

 

Praca zawodowa stanowi współcześnie jedną z podstawowych form aktywności człowieka towarzyszącą mu przez cały okres dorosłości. Jest ona nie tylko źródłem środków zapewniających utrzymanie się i możliwości zaspokajania potrzeb, lecz przede wszystkim daje poczucie wartości, stwarza szanse na realizację dążeń i planów.

Poradnictwo zawodowe jest procesem, w którym doradca zawodowy pomaga klientowi w lepszym zrozumieniu siebie samego w odniesieniu do pracy, w celu umożliwienia mu realistycznego wyboru lub zmianę zatrudnienia lub też osiągnięcia właściwego dostosowania zawodowego.

Celem poradnictwa zawodowego jest udzielenie klientowi pomocy w osiągnięciu jak najlepszego poziomu dostosowania zawodowego z punktu widzenia społecznego ekonomicznego i profesjonalnego. Poradnictwo też pomaga osobie radzącej się w uzyskaniu lepszego poznania własnych zainteresowań, możliwości i charakteru pracy oraz zachęcić do podejmowania własnych decyzji dotyczących życia zawodowego i podejmowania działań w kierunku ich realizacji.

Doradca zawodowy stoi na stanowisku, że każda osoba powinna mieć równe szanse rozwoju i wykorzystania indywidualnych talentów dla własnego dobra i dobra ogółu, iż jest to proces rozwoju o charakterze ciągłym, trwającym całe życie, w toku którego dowolna ilość instytucji i osób, wliczając w to również doradca zawodowy może odegrać istotną rolę.

Doradca zawodowy w Urzędzie Pracy pomaga ludziom mającym trudności
z podjęciem lub realizacją decyzji zawodowej, wynikające głównie z braku umiejętności oceny swoich możliwości zawodowych lub korzystania z informacji o rynku pracy, a także ludziom zamierzającym zmienić zawód lub podjąć działalność gospodarczą.

 

 

 

Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa polega na udzielaniu:

 

1) bezrobotnym i poszukującym pracy pomocy w wyborze odpowiedniego zawodu
i miejsca zatrudnienia, w szczególności na:

 

a) udzielaniu informacji o zawodach, rynku pracy oraz możliwościach szkolenia i kształcenia,

b) udzielaniu porad z wykorzystaniem standaryzowanych metod ułatwiających wybór zawodu, zmianę kwalifikacji, podjęcie lub zmianę zatrudnienia, w tym badaniu zainteresowań i uzdolnień zawodowych,

c) kierowaniu na specjalistyczne badania psychologiczne i lekarskie umożliwiające wydawanie opinii o przydatności zawodowej do pracy i zawodu albo kierunku szkolenia,

d) inicjowaniu, organizowaniu i prowadzeniu grupowych porad zawodowych dla bezrobotnych i poszukujących pracy;

 

2) pracodawcom pomocy w doborze kandydatów do pracy, w szczególności na udzielaniu informacji i doradztwie w tym zakresie:

 

a) doboru kandydatów do pracy spośród osób bezrobotnych i poszukujących pracy

b) wspieraniarozwoju zawodowego pracodawcy i jego pracowników przez udzielanie porad zawodowych

 

 

Poradnictwo zawodowe kieruje się następującymi zasadami:

 

 • dostępności usług poradnictwa zawodowego dla bezrobotnych i pracodawców;
 • dobrowolności korzystania z usług poradnictwa zawodowego;
 • równości w korzystaniu z usług poradnictwa zawodowego bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, orientację seksualną, przekonania polityczne, wyznanie religijne lub przynależność związkową;
 • swobody wyboru zawodu i miejsca zatrudnienia;
 • bezpłatności usług poradnictwa zawodowego;
 • poufności i ochrony danych osobistych bezrobotnych, korzystających z usług poradnictwa zawodowego.

 

 

Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa realizowane są w formie indywidualnej lub grupowej:

 

- porada indywidualna – polega na bezpośrednim kontakcie doradcy zawodowego z osobą zgłaszającą potrzebę pomocy w celu rozwiązania jej problemu zawodowego

 

- porada grupowa - polega na usługach doradczych organizowanych i prowadzonych
w formie zajęć warsztatowych. Ta forma poradnictwa daje uczestnikom możliwość lepszego poznania siebie, swoich potrzeb i zainteresowań, umożliwia także podniesienie swojej samooceny

 

- indywidualna informacja zawodowa - polega na indywidualnych konsultacjach, w ramach których upowszechniana jest wiedza na temat zawodów, sytuacji na rynku pracy oraz możliwości podnoszenia lub uzupełniania kwalifikacji zawodowych w systemie oświaty szkolnej i pozaszkolnej

 

- grupowa informacja zawodowama na celu przekazanie grupie odbiorców wszelkich informacji o podstawowych usługach rynku pracy, o zawodach i ogólnej sytuacji na rynku pracy, o możliwościach uzyskania kwalifikacji zawodowych oraz możliwości podejmowania własnej działalności gospodarczej

 

 

Doradca zawodowy pomaga osobie bezrobotnej i poszukującej pracy:

 • rozpoznać istniejące trudności w znalezieniu pracy;
 • poznać predyspozycje zawodowe;
 • wybrać odpowiedni rodzaj pracy, kierunek szkolenia lub przekwalifikowania;
 • uzyskać szczegółowe informacje o poszczególnych zawodach i rynku pracy.

 

 

Doradca zawodowy dysponuje następującymi zbiorami informacji zawodowej:

 • „Teczki informacji o zawodach”
 • filmy zawodoznawcze na kasetach video,
 • filmy instruktażowe dotyczące m.in. zasad autoprezentacji, komunikacji niewerbalnej, asertywności, skutecznych negocjacji,
 • „Przewodnik po zawodach”

 

 

 

 

SKORZYSTAJ Z POMOCY
DORADCÓW ZAWODOWYCH

Powiatowy Urząd Pracy we Włodawie

ul. Niecała 2 22-200 Włodawa  
tel. (082) 57 25 240, pokój nr 19
 

email  doradca@pup.wlodawa.pl

 

Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-09-11 08:45:50)
Zredagowana przez: Krzysztof Sadowski (2016-01-05 14:42:47)

Pliki do pobrania

Typ Nazwa pliku Dodano Rozmiar
Dokument PDF Wykaz porad grupowych I kwartał 2016 2016-01-05 396.75kB Plik: Wykaz porad grupowych I kwartał 2016.pdf (396.75kB)POBIERZ
Dokument CV ukierunkowany 2013-06-12 28.5kB Plik: CV ukierunkowany.doc (28.5kB)POBIERZ
Dokument CV alternatywny 2013-06-12 29.5kB Plik: CV alternatywny.doc (29.5kB)POBIERZ
Dokument Kwestionariusz osobowy 2013-06-12 14.85kB Plik: Kwestionariusz osobowy.rtf (14.85kB)POBIERZ
Dokument CV funkcjonalny 2013-06-12 30kB Plik: CV funkcjonalny.doc (30kB)POBIERZ
Dokument Wzor listu motywacyjnego 2013-06-12 29kB Plik: Wzor listu motywacyjnego.doc (29kB)POBIERZ
Dokument CV chronologiczny 2013-06-12 29.5kB Plik: CV chronologiczny.doc (29.5kB)POBIERZ

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup.wlodawa.pl/strona/poradnictwo-zawodowe-i-informacja-zawodowa/67