Powiatowy Urząd Pracy we Włodawie
http://pup.wlodawa.pl/strona/poradnictwo-zawodowe-i-informacja-zawodowa/108

Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa

To proces, w którym doradca zawodowy pomaga w wyborze lub zmianie zawodu, kierunku kształcenia i szkolenia zawodowego, uwzględniając możliwości psychofizyczne i sytuację życiową klienta, a także potrzeby rynku pracy.

 

Kierunki i cele poradnictwa zawodowego realizowane w procesie usług doradczych Doradcy zawodowi w urzędzie pracy świadczą następujące usługi: