Powiatowy Urząd Pracy we Włodawie
http://pup.wlodawa.pl/strona/lagodzenie-skutkow-kryzysu-ekonomicznego/118

Łagodzenie skutków kryzysu ekonomicznego

Zwolnienie z opłacania składek na Fundusz Pracy

Podstawa prawna:
art. 104 i 105 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013 r., poz. 674 z późn. zm.)


Zwolnienie z obowiązku opłacania składek na Fundusz Pracy przysługuje pracodawcom i innym jednostkom organizacyjnym za zatrudnianych pracowników, którzy:


Przedsiębiorcy Polskiego Związku Głuchych i Polskiego Związku Niewidomych oraz Związku Ociemniałych Żołnierzy Rzeczypospolitej Polskiej, Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi, Zakład Opieki dla Niewidomych w Laskach oraz zakłady aktywności zawodowej nie opłacają składek na Fundusz Pracy za zatrudnionych pracowników o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.