Książka telefoniczna Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla bezrobotnych i poszukujących pracy » Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej
Statystyki graficzne Harmonogram

Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej

 

 

Zgodnie z art. 46 ust.1 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy starosta ze środków Funduszu Pracy lub Europejskiego Funduszu Społecznego może przyznać bezrobotnemu jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej, w tym na pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związane z podjęciem tej działalności, w wysokości określonej w umowie, nie wyższej jednak niż 6-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia.

[W przypadku, gdy działalność podejmowana jest na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych w rozumieniu przepisów prawa spółdzielczego wysokość dotacji nie może przekraczać: 4-krotności przeciętnego wynagrodzenia na jednego członka-założyciela spółdzielni, 3-krotności przeciętnego wynagrodzenia na jednego członka spółdzielni przystępującego do niej po założeniu spółdzielni.]

 

 

Bezrobotny zarejestrowany w Urzędzie Pracy we Włodawie, zamierzający rozpocząć działalność gospodarczą, może złożyć do Urzędu Pracy wniosek o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej.

Wniosek ten określa:

  • kwotę wnioskowanych środków;
  • rodzaj działalności gospodarczej, którą bezrobotny zamierza podjąć;
  • przewidywane efekty ekonomiczne prowadzenia działalności gospodarczej
  • kalkulację kosztów związanych z podjęciem działalności oraz źródła ich finansowania,
  • szczegółową specyfikację i harmonogram zakupów w ramach wnioskowanych środków
  • rodzaj załączników, które należy dołączyć (np. niezbędnych zezwoleń, odbytych szkoleń)

W momencie składania, Wniosek powinien być przygotowany przez Wnioskodawcę w sposób, zakładający kompletne przygotowanie do rozpoczęcia działalności gospodarczej. Oznacza to, że Wnioskodawca zaplanował poszczególne kroki i rozwiązania oraz podjął wszelkie niezbędne decyzje, dotyczące założenia i prowadzenia własnej działalności.

Przygotowany Wniosek powinien być:

  • spójny (gwarancję spójności daje dobrze przemyślana koncepcja przedsięwzięcia);
  • dawać klarowny obraz rynku, na którym będzie prowadzona działalność i miejsca, które na tym rynku widzi dla siebie Wnioskodawca;
  • mocno osadzony w realiach (gwarancję tego daje dobrze przeprowadzona analiza mocnych i słabych stron opisanego planu działań; jest to również wyraz świadomości Wnioskodawcy dotyczący wiedzy na temat rynku na którym będzie działał i swoich na nim możliwości i ograniczeń).
Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-09-11 08:52:32)
Zredagowana przez: Krzysztof Sadowski (2015-02-19 14:42:28)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup.wlodawa.pl/strona/jednorazowe-srodki-na-podjecie-dzialalnosci-gospodarczej/81