Powiatowy Urząd Pracy we Włodawie
http://pup.wlodawa.pl/strona/informacja-o-wyniku-naboru-na-wolne-stanowisko-urzednicze-ogloszenie-nr-3-2017/341

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze ogłoszenie nr 3/2017

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze
w Powiatowym Urzędzie Pracy we Włodawie
ul. Niecała 2, 22-200 Włodawa

 

Ogłoszenie NR 3/2017

 

Stanowisko urzędnicze: Pośrednik pracy

 

W wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko wybrano następujące osoby:

 

Lp.

Imię i nazwisko

Miejsce zamieszkania

1.

Katarzyna Gromysz

Włodawa

2.

Ilona Kozioł

Włodawa

 

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Katarzyna Gromysz i Pani Ilona Kozioł spełniły wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu o naborze.
W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydatki wykazały się wymaganą wiedzą a dotychczasowe doświadczenie
umożliwi im wykonywanie pracy na stanowisku pośredników pracy.