Książka telefoniczna Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Urząd Pracy » Harmonogram wizyt
Statystyki graficzne Harmonogram

Harmonogram wizyt

Bezrobotni mają obowiązek zgłaszania się do właściwego powiatowego urzędu pracy w wyznaczonym przez urząd terminie w celu przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy proponowanej przez urząd lub w innym celu wynikającym z ustawy i określonym przez urząd pracy, w tym potwierdzenia gotowości do podjęcia pracy. W przypadku bezrobotnego będącego dłużnikiem alimentacyjnym, w rozumieniu przepisów o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, wyznaczony termin nie może być dłuższy niż 90 dni.

(art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy - Dz. U. z 2013 r. poz. 674 z późn. zm.)
 
W przypadku gdy bezrobotny nie stawił się w powiatowym urzędzie pracy w wyznaczonym terminie i nie powiadomił w okresie do 7 dni o uzasadnionej przyczynie tego niestawiennictwa, pozbawienie statusu bezrobotnego następuje od dnia niestawienia się w powiatowym urzędzie pracy odpowiednio na okres:
a) 120 dni w przypadku pierwszego niestawiennictwa,
b) 180 dni w przypadku drugiego niestawiennictwa,
c) 270 dni w przypadku trzeciego i każdego kolejnego niestawiennictwa.
 
(art. 33 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy - Dz. U. z 2013 r. poz. 674 z późn. zm.)
 
 
Świadczenia przysługujące osobom bezrobotnym na podstawie list wypłat wypłaca Bank Spółdzielczy w Parczewie
oddział we Włodawie ul. 11 Listopada 3
w godzinach  8:00-15:00
 

Literka

Doradca klienta

A, B, C , I, T

Marta Siwiec

D, E, F, G, H, Ś, Ż

Katarzyna Wojtal

J, L, Ł, M, N

Katarzyna Gromysz

K

Jolanta Dywańska

O, P , R, Z

Anna Kolemczuk

S,U, V, W

Edyta Katolo

 
Strona dodana przez: Krzysztof Sadowski (2014-09-18 12:09:43)
Zredagowana przez: Krzysztof Sadowski (2016-08-10 13:28:38)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup.wlodawa.pl/strona/harmonogram-wizyt/261