Powiatowy Urząd Pracy we Włodawie
http://pup.wlodawa.pl/strona/grant-na-teleprace/258

Grant na telepracę

 

 „Grant” na utworzenie stanowiska pracy w formie telepracy.

 

 

 

 

Nowością w ustawie jest instrument wsparcia zwany „grantem” na utworzenie stanowiska pracy w formie telepracy dla skierowanego bezrobotnego rodzica powracającego na rynek pracy, posiadającego co najmniej jedno dziecko w wieku do 6 lat, lub bezrobotnego sprawującego opiekę nad osobą zależną, który w okresie 3 lat przed rejestracją w urzędzie pracy jako bezrobotny zrezygnował z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej z uwagi na konieczność wychowywania dziecka lub sprawowania opieki nad osobą zależną.

 

Grant nie może zostać przyznany na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego:

Grant jest udzielany zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis

 

 

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy we Włodawie ul. Niecała 2
pokój Nr 2, 20 lub pod numerami telefonów (82 5725-240, 82 5724-441).