Książka telefoniczna Klawisze dostępu
Statystyki graficzne Harmonogram

Grant na telepracę

 

 „Grant” na utworzenie stanowiska pracy w formie telepracy.

 

 

 

 

Nowością w ustawie jest instrument wsparcia zwany „grantem” na utworzenie stanowiska pracy w formie telepracy dla skierowanego bezrobotnego rodzica powracającego na rynek pracy, posiadającego co najmniej jedno dziecko w wieku do 6 lat, lub bezrobotnego sprawującego opiekę nad osobą zależną, który w okresie 3 lat przed rejestracją w urzędzie pracy jako bezrobotny zrezygnował z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej z uwagi na konieczność wychowywania dziecka lub sprawowania opieki nad osobą zależną.

 

 • Starosta może, na podstawie zawartej umowy, przyznać pracodawcy lub przedsiębiorcy 
  środki Funduszu Pracy, zwane grantem. Grant przysługuje w kwocie określonej w umowie 
  zawartej ze Starostą, nie wyższej jednak niż 6-krotność minimalnego wynagrodzenia 
  za pracę tj. 10080,00 zł (kwota na dzień 07.08.2014r.) obowiązującego w dniu zawarcia 
  umowy, za każdego skierowanego bezrobotnego.
 • Pracodawca lub przedsiębiorca są obowiązani, stosownie do zawartej umowy, 
  do utrzymania zatrudnienia skierowanego bezrobotnego przez okres 12 miesięcy w pełnym 
  wymiarze czasu pracy lub przez okres 18 miesięcy w połowie wymiaru czasu pracy.

Grant nie może zostać przyznany na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego:

 • małżonka pracodawcy lub przedsiębiorcy;
 • rodzica pracodawcy lub przedsiębiorcy rodzeństwa pracodawcy lub przedsiębiorcy;
 • dziecka własnego lub przysposobionego pracodawcy lub przedsiębiorcy, małżonka pracodawcy lub przedsiębiorcy, rodzeństwa pracodawcy lub przedsiębiorcy.

Grant jest udzielany zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis

 

 

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy we Włodawie ul. Niecała 2
pokój Nr 2, 20 lub pod numerami telefonów (82 5725-240, 82 5724-441).

 

Strona dodana przez: Krzysztof Sadowski (2014-08-18 10:22:13)
Zredagowana przez: Krzysztof Sadowski (2014-08-18 10:57:08)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup.wlodawa.pl/strona/grant-na-teleprace/258