Książka telefoniczna Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla bezrobotnych i poszukujących pracy » Dokumenty wymagane do rejestracji osób powracających z zatrudnienia w krajach UE/EOG
Statystyki graficzne Harmonogram

Dokumenty wymagane do rejestracji osób powracających z zatrudnienia w krajach UE/EOG

 

 

 

Dokumenty wymagane do rejestracji osób powracających z zatrudnienia w krajach UE/EOG

 

Osoba bezrobotna ubiegająca się o świadczenie z tytułu bezrobocia ma prawo do uwzględnienia, w niezbędnym zakresie, okresów ubezpieczenia, zatrudnienia lub pracy na własny rachunek przebytych w państwach UE, EOG (Europejski Obszar Gospodarczy, do którego należą: Norwegia, Islandia i Lichtenstein) lub Szwajcarii poza dokumentami do rejestracji osób bezrobotnych przedkłada:

  • dokument U1 wydany przez instytucję właściwą w państwie zatrudnienia na wniosek osoby zainteresowanej (adresy instytucji właściwych są dostępne na stronie internetowej www.wup.lublin.pl lub w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie ul. Okopowa 5)

W przypadku gdy osoba zainteresowana nie posiada dokumentu U1, a ubiega się o świadczenie z tytułu bezrobocia, wojewódzki urząd pracy występuje w imieniu osoby bezrobotnej o potwierdzenie okresów ubezpieczenia, zatrudnienia lub pracy na własny rachunek.

 

 

  

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2015 poz.149),
  • Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z 12 listopada 2012 r. w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy ( Dz. U. z 2012 r. poz. 1299)
  • Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznejz dnia 18 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowego trybu przyznawania zasiłku dla bezrobotnych, stypendium i dodatku aktywizacyjnego (Dz.U.2009.136.1118)
  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.
  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009 z dnia 16 września 2009 r. dotyczące wykonania rozporządzenia (WE) nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.
Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-09-11 08:33:19)
Zredagowana przez: Krzysztof Sadowski (2015-02-19 13:19:39)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup.wlodawa.pl/strona/dokumenty-wymagane-do-rejestracji-osob-powracajacych-z-zatrudnienia-w-krajach-ue-eog/52