Książka telefoniczna Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla bezrobotnych i poszukujących pracy » Dodatek aktywizacyjny
Statystyki graficzne Harmonogram

Dodatek aktywizacyjny

 

 

 

 

 

Dodatek aktywizacyjny to świadczenie przysługujące osobie bezrobotnej zarejestrowanej w powiatowym urzędzie pracy i mającej prawo do zasiłku, która podjęła samodzielnie lub w wyniku skierowania przez ten urząd zatrudnienie lub inną pracę zarobkową.

KTO MOŻE DOSTAĆ DODATEK AKTYWIZACYJNY?

Dodatek aktywizacyjny będziesz mógł otrzymać, jeżeli:

  • jesteś bezrobotnym z prawem do zasiłku i z własnej inicjatywy podejmiesz zatrudnienie lub inną pracę zarobkową,
  • w wyniku skierowania przez powiatowy urząd pracy podejmiesz zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy i będziesz otrzymywać wynagrodzenie niższe od minimalnego.

JAK DŁUGO MOŻNA OTRZYMYWAĆ DODATEK AKTYWIZACYJNY?

  • jeśli jesteś bezrobotny, masz prawo do zasiłku i z własnej inicjatywy podjąłeś zatrudnienie lub inną pracę zarobkową – dodatek będziesz otrzymywać przez połowę okresu, w jakim przysługiwałby Ci jeszcze zasiłek, w wysokości do 50% zasiłku dla bezrobotnych, o którym mowa w art. 72 ust. 1 ustawy;
  • jeśli podjąłeś zatrudnienie w wyniku skierowania przez powiatowy urząd pracy – dodatek będziesz otrzymywać przez cały okres, w jakim przysługiwałby Ci jeszcze zasiłek, w wysokości stanowiącej różnicę między minimalnym wynagrodzeniem za pracę a otrzymywanym wynagrodzeniem, nie większej jednak niż 50% zasiłku dla bezrobotnych, o którym mowa w art. 72 ust. 1 ustawy (sprawdź aktualne kwoty).

CO NALEŻY ZROBIĆ, ŻEBY OTRZYMAĆ DODATEK AKTYWIZACYJNY?

Jeżeli chciałbyś ubiegać się o dodatek aktywizacyjny, powinieneś złożyć wniosek we właściwym powiatowym urzędzie pracy wraz z dokumentem potwierdzającym podjęcie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej.


DLACZEGO WARTO STARAĆ SIĘ O DODATEK AKTYWIZACYJNY?


Jest to finansowa forma wsparcia motywująca do podjęcia i kontynuacji zatrudnienia.


PRZYDATNE INFORMACJE

Warto wiedzieć, że dodatek aktywizacyjny nie będzie Ci przysługiwał, jeżeli:

  • podejmiesz zatrudnienie w wyniku skierowania przez powiatowy urząd pracy do wykonywania robót publicznych, prac interwencyjnych lub na stanowisko pracy, którego koszty wyposażenia lub doposażenia zostały zrefundowane ze środków Funduszu Pracy;
  • podejmiesz zatrudnienie lub inną pracę zarobkową u pracodawcy, u którego byłeś zatrudniony lub dla którego wykonywałeś inną pracę zarobkową bezpośrednio przed zarejestrowaniem;
  • podejmiesz zatrudnienie lub inną pracę zarobkową za granicą Rzeczypospolitej Polskiej u pracodawcy zagranicznego.

PAMIĘTAJ!


Dodatek aktywizacyjny nie przysługuje w okresie karencji.


Podstawa prawna

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku (art. 48)

 

Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-09-11 08:52:01)
Zredagowana przez: Krzysztof Sadowski (2015-02-19 14:41:17)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup.wlodawa.pl/strona/dodatek-aktywizacyjny/80