Powiatowy Urząd Pracy we Włodawie
http://pup.wlodawa.pl/strona/bon-szkoleniowy/251

Bon szkoleniowy

  

 Bon szkoleniowy

 

 

Bon szkoleniowy stanowi gwarancję skierowania bezrobotnego na wskazane przez niego szkolenie oraz opłacenia
kosztów, które zostaną poniesione w związku z podjęciem szkolenia.

 

Podstawa prawna:

 

Do kogo adresowany jest bon szkoleniowy:
do osoby bezrobotnej do 30 roku życia, która uprawdopodobniła podjęcie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej
lub działalności gospodarczej po zakończeniu szkolenia.


Zastosowanie tej usługi wynika z Indywidualnego Planu Działania oraz z ustalenia odpowiedniego
profilu pomocy.


Opis instrumentu

Bon szkoleniowy opiewa na określoną kwotę oraz posiada termin ważności.W ramach bonu szkoleniowego finansowane są bezrobotnemu, do wysokości 100% przeciętnego
wynagrodzenia obowiązującego w dniu przyznania bonu, koszty:

Koszty przekraczające limit określony w bonie szkoleniowym pokrywa bezrobotny.


Jak uzyskać bon?

Wymagane dokumenty, tj.:

  1. Uprawdopodobnienie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej
    po zakończeniu szkolenia.
  2. Wniosek o przyznanie bonu szkoleniowego

wydaje doradca klienta na podstawie uzgodnionego Indywidualnego Planu Działania

 

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy we Włodawie ul. Niecała 2
pokój Nr. 22 lub pod numerami telefonów (82 5725-240, 82 5725-060).