Książka telefoniczna Klawisze dostępu
Statystyki graficzne Harmonogram

Bon szkoleniowy

  

 Bon szkoleniowy

 

 

Bon szkoleniowy stanowi gwarancję skierowania bezrobotnego na wskazane przez niego szkolenie oraz opłacenia
kosztów, które zostaną poniesione w związku z podjęciem szkolenia.

 

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
  (t. j. Dz. U. z 2015 poz.149 z póżn.zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 roku w sprawie szczegółowych
  warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy (Dz. U. z 2014r. poz. 667)

 

Do kogo adresowany jest bon szkoleniowy:
do osoby bezrobotnej do 30 roku życia, która uprawdopodobniła podjęcie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej
lub działalności gospodarczej po zakończeniu szkolenia.


Zastosowanie tej usługi wynika z Indywidualnego Planu Działania oraz z ustalenia odpowiedniego
profilu pomocy.


Opis instrumentu

Bon szkoleniowy opiewa na określoną kwotę oraz posiada termin ważności.W ramach bonu szkoleniowego finansowane są bezrobotnemu, do wysokości 100% przeciętnego
wynagrodzenia obowiązującego w dniu przyznania bonu, koszty:

 • jednego lub kilku szkoleń, w tym kosztów kwalifikacyjnego kursu zawodowego i kursu nadającego
  uprawnienia zawodowe – w formie wpłaty na konto instytucji szkoleniowej;

 • niezbędnych badań lekarskich lub psychologicznych – w formie wpłaty na konto wykonawcy badania;

 • przejazdu na szkolenia – w formie ryczałtu wypłacanego uczestnikowi szkolenia w wysokości:

  • do 150 zł – w przypadku szkolenia trwającego do 150 godzin,

  • powyżej 150 zł do 200 zł – w przypadku szkolenia trwającego ponad 150 godzin;

 • zakwaterowania, jeśli zajęcia odbywają się poza miejscem zamieszkania – w formie ryczałtu
  wypłacanego uczestnikowi szkolenia w wysokości:

  • do 550 zł – w przypadku szkolenia trwającego poniżej 75 godzin,

  • powyżej 550 zł do 1100 zł – w przypadku szkolenia trwającego od 75 do 150 godzin,

  • powyżej 1100 zł do 1500 zł – w przypadku szkolenia trwającego ponad 150 godzin.

Koszty przekraczające limit określony w bonie szkoleniowym pokrywa bezrobotny.


Jak uzyskać bon?

Wymagane dokumenty, tj.:

 1. Uprawdopodobnienie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej
  po zakończeniu szkolenia.
 2. Wniosek o przyznanie bonu szkoleniowego

wydaje doradca klienta na podstawie uzgodnionego Indywidualnego Planu Działania

 

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy we Włodawie ul. Niecała 2
pokój Nr. 22 lub pod numerami telefonów (82 5725-240, 82 5725-060).

Strona dodana przez: Krzysztof Sadowski (2014-08-18 09:24:16)
Zredagowana przez: Krzysztof Sadowski (2016-01-18 15:02:09)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup.wlodawa.pl/strona/bon-szkoleniowy/251