Książka telefoniczna Klawisze dostępu
Statystyki graficzne Harmonogram

Bon stażowy

  

Bon stażowy

 

 

Bon stażowy to wyjątkowa okazja na zmianę swojej sytuacji zawodowej. Adresowany jest do chętnych i aktywnych osób bezrobotnych, które mają sprecyzowaną wizję siebie na rynku pracy.

Otrzymując bon osoba bezrobotna dostaje gwarancję sfinansowania stażu i swobodę w poszukiwaniu pracodawcy,
który wyrazi zgodę na zrealizowanie stażu i zagwarantuje po nim dalsze zatrudnienie.


Podstawa prawna:

art. 66l ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
(tekst jednolity Dz. U. z 2015 poz.149),


Kto może skorzystać?

 • osoba bezrobotna do 30 roku życia, dla której ustalono I lub II profil pomocy.

Forma wsparcia:

 • staż zawodowy trwający 6 miesięcy.

Na jakich warunkach?

 • samodzielne poszukiwanie pracodawcy (po zakończeniu stażu wymagane jest zatrudnienie na okres
  co najmniej kolejnych 6 miesięcy).

Korzyści dla bezrobotnego:

 • nabycie doświadczenie zawodowego,
 • gwarancja pracy na umowę o pracę przez okres co najmniej 6 miesięcy,
 • stypendium w wysokości 120% zasiłku dla bezrobotnych wypłacane przez okres odbywania stażu,
 • sfinansowanie badań lekarskich lub psychologicznych,
 • możliwość otrzymania ryczałtu w wysokości do 100 zł miesięczne na pokrycie kosztów dojazdu na staż.

Korzyści dla pracodawcy:

 • 1.500 zł premii dla pracodawcy, który wywiązał się warunków organizacji stażu i zatrudniał osobę bezrobotną przez okres 6 miesięcy. Premia stanowi pomoc udzieloną zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.
 • możliwość zwolnienia pracodawcy z opłacania składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w wyniku zatrudnienia osoby po stażu na podstawie skierowania z urzędu pracy.

Jak uzyskać bon?

 • bon wydaje doradca klienta na podstawie uzgodnionego Indywidualnego Planu Działania.

 

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy we Włodawie ul. Niecała 2
pokój Nr 2, 20 lub pod numerami telefonów (82 5725-240, 82 5724-441).

 

Strona dodana przez: Krzysztof Sadowski (2014-08-18 09:26:12)
Zredagowana przez: Krzysztof Sadowski (2015-02-19 13:26:42)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup.wlodawa.pl/strona/bon-sta%C5%BCowy/254