Dyrekcja Urzędu Pracy

Sekretariat

Klub Pracy

Poradnictwo zawodowe

Pośrednictwo pracy

Księgowość

Dział IT

Szkolenia

Ewidencja

Dotacje

Staże

Stanowisko ds. prac interwencyjnych, robót publicznych, prac społecznie użytecznych

Stanowisko ds. programów i analiz statystycznych

Referat OA