Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa

To proces, w którym doradca zawodowy pomaga w wyborze lub zmianie zawodu, kierunku kształcenia i szkolenia zawodowego, uwzględniając możliwości psychofizyczne i sytuację życiową klienta, a także potrzeby rynku pracy.

 

Kierunki i cele poradnictwa zawodowego realizowane w procesie usług doradczych Doradcy zawodowi w urzędzie pracy świadczą następujące usługi:

 

  • udzielają informacji o zawodach, instytucjach kształcenia oraz o aktualnej sytuacji na rynku pracy,
  • prowadzą zajęcia grupowe z młodzieżą dotyczące planowania kariery zawodowej i aktywnego poszukiwania pracy,
  • wykonują diagnostyczne badania przydatności do określonego zawodu wykorzystując w tym celu metody i techniki psychologicznego i pedagogicznego pomiaru,
  • opracowują diagnozy przydatności zawodowej na podstawie zebranego, własnego materiału badawczego oraz diagnoz lekarskich,
  • udzielają indywidualnych porad zawodowych na podstawie przeprowadzanych rozmów doradczych, badań specjalistycznych: psychologicznych, pedagogicznych i lekarskich zwłaszcza osobom niezdecydowanym lub posiadającym ograniczenia w wyborze zawodu oraz osobom pragnącym zmienić zawód,
  • pomagają osobom bezrobotnym i poszukującym pracy w wyznaczeniu Indywidualnego Planu Działania.
Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-09-11 09:05:48) , zredagowana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2013-06-13 11:19:43)