Powrót do wersji kolorowej Zmień kolorystykę
Wybierz kolorystykę, która jest dla Ciebie najwyraźniejsza Żółte odnośniki
Biały tekst
Żółte, podkreślone odnośniki
Żółty tekst
Białe odnośniki
Żółty tekst
Anuluj

Historia Urzędu Pracy

 

 

 

 

Budynek PUP lata 70 – te

 

 

 

Polska była jednym z pierwszych krajów powołujących państwową ( publiczną ) służbę zatrudnienia w Europie. W dniu 27.01.1919 roku Naczelnik Państwa na wniosek Prezydenta Ministrów ( premiera ) RP podpisał dekret o organizacji państwowych urzędów pośrednictwa pracy i opieki na wychodźcami . Był to pierwszy dokument stanowiący o tworzeniu państwowych urzędów pośrednictwa pracy ( i opieki na wychodźcami ) , które miały podlegać ówczesnemu Ministerstwu Pracy i Polityki Społecznej - „ w celu ułatwienia wyszukiwania pracy „.

Wśród zadań wymieniano : pośrednictwo pracy, porady przy wyborze lub zmianie zawodu oraz udzielanie informacji o krajowych i zagranicznych stosunkach zarobkowych, zbieranie i zestawianie dat statystycznych.

 

 

Po II wojnie światowej zniesiono prywatne i społeczne pośrednictwo pracy, a przed publicznymi służbami zatrudniania postawiono prócz klasycznych zadań również łagodzenia stałych niedoborów siły roboczej.
W ramach przekształceń ustrojowych zmieniło się również bezpośrednie podporządkowanie organizacyjne służb zatrudnienia przekształcono je w komórki organizacyjne rad narodowych.

 

 

W latach 80 do stycznia 1990 roku administracją pracy zajmowały się organy administracji państwowej. Dla sprawnej obsługi powstającego rynku pracy na mocy ustawy z dnia 29 .XII.1989 roku o zatrudnieniu na bazie dotychczasowych terenowych organów administracji państwowej ds. zatrudnienia ( tj. wydziałów zatrudnienia i spraw socjalnych) utworzono wojewódzkie i rejonowe biura pracy. Z dniem wejścia przepisów ustawy tj. 01.01.1990 roku nałożono na nie całkiem nowe zadania a same biura pracy uległy przekształceniom w rejonowe urzędy pracy.

 

 

Publiczne służby zatrudnienia stanowiły hierarchiczną strukturę urzędów tj:

 

od stycznia 1993 r. do grudnia 1998 r.

 

• Minister Pracy i Polityki Socjalnej

• Krajowy Urząd Pracy o charakterze centralnym z podległymi

• 49 Wojewódzkimi Urzędami Pracy którym podlegało

• 358 Rejonowych Urzędów Pracy, który współpracował z organizacjami , organami i instytucjami zajmującymi się problematyką zatrudnienia oraz przeciwdziałania bezrobociu.

 

 

Od 01.01.1999 roku po dokonanej reformie podziału administracyjnego struktura przedstawiała się w sposób następujący:

 

• KUP - spełniający funkcję centralnego koordynatora działalności programowej, finansowej i organizacyjnej;

• WUP ( Wojewódzki Urząd Pracy)

• PUP ( Powiatowy Urząd Pracy)

 

 

Zgodnie z ustawami wdrażającymi reformę ustrojową państwa z dniem 01 stycznia 2000 r. System Urzędów Pracy przestaje istnieć jako administracja specjalna wydzielona. Powiatowy urząd pracy został podporządkowany samorządowi powiatowemu. W myśl nowych uregulowań prawnych organem zajmującym się realizacją problematyki rynku pracy na terenie powiatu został starosta.

Po kilkuletnim okresie remontu w 2001 roku oddano do użytku budynek z przeznaczeniem na Powiatowy Urząd Pracy.

Galerie zdjęć

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup.wlodawa.pl/kontrast/pages/view/pg_id/171