Książka telefoniczna Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Statystyki
Statystyki graficzne Harmonogram

Statystyki wyświetlanych podstron

Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
Nazwa strony Wyświetleń
Dla pracodawców i przedsiębiorców
Nazwa strony Wyświetleń
Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców 10494
Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia 5953
Finansowanie kosztów przeszkolenia kandydatów do pracy 4952
Jednorazowa refundacja kosztów z tyt. składek ZUS 5181
Krajowy Fundusz Szkoleniowy 10934
Promocja Krajowego Funduszu Szkoleniowego 7052
Łagodzenie skutków kryzysu ekonomicznego 4504
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 3999
Pośrednictwo pracy krajowe 4347
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 4262
Prace interwencyjne 14841
Prace społecznie użyteczne 6690
Przygotowanie zawodowe dorosłych 5552
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 10205
Roboty publiczne 9562
Staże 17360
Szkolenia pracowników i inne formy podnoszenia kwalifikacji 6229
Wsparcie zatrudnienia osób powracających na rynek pracy 4231
Grant na telepracę 4455
Świadczenie aktywizacyjne 4268
Wysokość świadczeń pieniężnych 5812
Zwolnienia grupowe 4840
Zwrot kosztów poniesionych na ubezpieczenia społeczne - spółdzielnia socjalna 9565
Informacje o zatrudnianiu niepełnosprawnych 4316
Zwrot części wynagrodzenia i składek ZUS 4150
Dofinansowanie zatrudnienia pracownika pomagajacego pracownikowi niepełnosprawnemu 4156
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej 5272
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców z UE i EOG 5582
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE i EOG 4461
Tryby zezwoleń na pracę cudzoziemców 4722
Tryb postępowania 4638
Okresy na jakie wydawane są zezwolenia na pracę 7907
Wymagane dokumenty 4736
Opłaty 4473
Przedłużenie zezwoleń na pracę cudzoziemców 5431
Zatrudnianie obywateli Republiki Białorusi, Gruzji, Mołdowy, Federacji Rosyjskiej i Ukrainy 6930
Cudzoziemcy zwolnieni z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę 4292
Urząd Pracy
Nazwa strony Wyświetleń
Strona główna BIP 3631
Historia Urzędu Pracy 14100
Kierownictwo Urzędu Pracy 4931
Biuletyn Informacji Publicznej 4281
Inspektor Danych Osobowych 1921
Polityka prywatności 3178
Dostęp do informacji publicznej 3126
Informacja publiczna udostępniona na wniosek 29603
Instrukcja korzystania z BIP 3185
Dostęp do informacji publicznej nie udostępnionej na BIP 3388
Ogłoszenia 4258
Ogłoszenie Nr 6/2019 o naborze na stanowisko urzędnicze - Księgowy. 1641
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze ogłoszenie nr 6/2019 1601
Ogłoszenie Nr 5/2019 o naborze na stanowisko urzędnicze specjalista ds. rozwoju zawodowego. 1752
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze ogłoszenie nr 5/2019 1561
Ogłoszenie Nr 4/2019 o naborze na stanowisko urzędnicze - Referent. 1932
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze ogłoszenie nr 4/2019 1644
Ogłoszenie Nr 3/2019 o naborze na stanowisko urzędnicze - Referent. 1868
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze ogłoszenie nr 3/2019 1624
Ogłoszenie Nr 2/2019 o naborze na stanowisko urzędnicze - Księgowy. 1731
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze ogłoszenie nr 2/2019 1685
Ogłoszenie Nr 1/2019 o naborze na stanowisko urzędnicze - Radca prawny. 2375
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze ogłoszenie nr 1/2019 1657
Ogłoszenie Nr 1/2018 o naborze na stanowisko urzędnicze. 1979
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze ogłoszenie nr 1/2018 1761
Ogłoszenie Nr 2/2018 o naborze na stanowisko urzędnicze. 1787
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze ogłoszenie nr 2/2018 1858
Ogłoszenie Nr 3/2017 o naborze na stanowisko urzędnicze. 2248
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne - ogłoszenie nr 3/2017 2009
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze ogłoszenie nr 3/2017 2238
Ogłoszenie Nr 2/2017 o naborze na stanowisko urzędnicze. 2198
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne - ogłoszenie nr 2/2017 1982
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze ogłoszenie nr 2/2017 1973
Ogłoszenie Nr 1/2017 o naborze na stanowisko urzędnicze. 2480
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne - ogłoszenie nr 1/2017 2255
Informacja w sprawie naboru na stanowisko urzędnicze 1/2017 2169
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze ogłoszenie nr 1/2017 2173
Zaproszenie do złożenia oferty szkoleniowej (zapytanie ofertowe) "Palacz kotłów CO" OA-634a.1.055.2016 4405
Informacja o wyborze instytucji szkoleniowej w zakresie "Palacz kotłów CO" OA-634a.1.055.2016 2404
Zaproszenie do złożenia oferty szkoleniowej (zapytanie ofertowe) Krawiec z egzaminem czeladniczym OA-634a.2.055.2016 4363
Informacja o wyborze instytucji szkoleniowej w zakresie "Krawiec z egzaminem czeladniczym" OA-634a.2.055.2016 2423
Zaproszenie do złożenia oferty szkoleniowej (zapytanie ofertowe) Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych (ECDL STANDARD) CAZ - 634.1.056.2016.MB 5286
Zaproszenie do złożenia oferty szkoleniowej (zapytanie ofertowe) CAZ - 634.2.056.2016.MB 4443
Zaproszenie do złożenia oferty na usługę doprowadzenia osób bezrobotnych do podjęcia zatrudnienia CAZ-5030.1.2016 6163
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczy postępowania nr CAZ-5030.1.2016 z dnia 09.03.2016R. 2871
Ogłoszenie Nr 1/2014 o naborze na stanowisko urzędnicze. 4004
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne - ogłoszenie nr 1/2014 3536
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze ogłoszenie nr 1/2014 3412
Ogłoszenie Nr 2/2014 o naborze na stanowisko urzędnicze. 4425
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne - ogłoszenie nr 2/2014 3231
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze ogłoszenie nr 2/2014 3217
Sprawozdania 1449
Informacje z wykonania planów finasowych 1554
Sprawozdania MRPiPS-02 o przychodach i wydatkach Fuduszu Pracy 1688
Sprawozdania Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych 2097
Sprawozdania Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych 1977