Książka telefoniczna Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Statystyki
Statystyki graficzne Harmonogram

Statystyki wyświetlanych podstron

Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
Nazwa strony Wyświetleń
Dla pracodawców i przedsiębiorców
Nazwa strony Wyświetleń
Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców 12000
Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia 7004
Finansowanie kosztów przeszkolenia kandydatów do pracy 5548
Jednorazowa refundacja kosztów z tyt. składek ZUS 5795
Krajowy Fundusz Szkoleniowy 12040
Promocja Krajowego Funduszu Szkoleniowego 7875
Łagodzenie skutków kryzysu ekonomicznego 5070
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 4765
Pośrednictwo pracy krajowe 5004
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 4860
Prace interwencyjne 17142
Prace społecznie użyteczne 7870
Przygotowanie zawodowe dorosłych 6452
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 11085
Roboty publiczne 10973
Staże 19140
Szkolenia pracowników i inne formy podnoszenia kwalifikacji 6809
Wsparcie zatrudnienia osób powracających na rynek pracy 4828
Grant na telepracę 5035
Świadczenie aktywizacyjne 4849
Wysokość świadczeń pieniężnych 6702
Zwolnienia grupowe 5521
Zwrot kosztów poniesionych na ubezpieczenia społeczne - spółdzielnia socjalna 10447
Informacje o zatrudnianiu niepełnosprawnych 6162
Zwrot części wynagrodzenia i składek ZUS 4754
Dofinansowanie zatrudnienia pracownika pomagajacego pracownikowi niepełnosprawnemu 4720
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej 6078
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców z UE i EOG 6176
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE i EOG 5050
Tryby zezwoleń na pracę cudzoziemców 5289
Tryb postępowania 5223
Okresy na jakie wydawane są zezwolenia na pracę 8571
Wymagane dokumenty 7656
Opłaty 6352
Przedłużenie zezwoleń na pracę cudzoziemców 6173
Zatrudnianie obywateli Republiki Białorusi, Gruzji, Mołdowy, Federacji Rosyjskiej i Ukrainy 10225
Cudzoziemcy zwolnieni z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę 4851
Urząd Pracy
Nazwa strony Wyświetleń
Strona główna BIP 4099
Historia Urzędu Pracy 16273
Kierownictwo Urzędu Pracy 5414
Biuletyn Informacji Publicznej 5714
Inspektor Danych Osobowych 2383
Polityka prywatności 3617
Dostęp do informacji publicznej 3561
Informacja publiczna udostępniona na wniosek 34568
Instrukcja korzystania z BIP 3799
Dostęp do informacji publicznej nie udostępnionej na BIP 3814
Ogłoszenia 4754
Ogłoszenie Nr 6/2019 o naborze na stanowisko urzędnicze - Księgowy. 2122
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze ogłoszenie nr 6/2019 2038
Ogłoszenie Nr 5/2019 o naborze na stanowisko urzędnicze specjalista ds. rozwoju zawodowego. 3008
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze ogłoszenie nr 5/2019 2005
Ogłoszenie Nr 4/2019 o naborze na stanowisko urzędnicze - Referent. 2407
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze ogłoszenie nr 4/2019 2081
Ogłoszenie Nr 3/2019 o naborze na stanowisko urzędnicze - Referent. 2364
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze ogłoszenie nr 3/2019 2044
Ogłoszenie Nr 2/2019 o naborze na stanowisko urzędnicze - Księgowy. 2205
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze ogłoszenie nr 2/2019 2223
Ogłoszenie Nr 1/2019 o naborze na stanowisko urzędnicze - Radca prawny. 3025
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze ogłoszenie nr 1/2019 2114
Ogłoszenie Nr 1/2018 o naborze na stanowisko urzędnicze. 2546
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze ogłoszenie nr 1/2018 2204
Ogłoszenie Nr 2/2018 o naborze na stanowisko urzędnicze. 2250
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze ogłoszenie nr 2/2018 2325
Ogłoszenie Nr 3/2017 o naborze na stanowisko urzędnicze. 2715
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne - ogłoszenie nr 3/2017 2447
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze ogłoszenie nr 3/2017 2691
Ogłoszenie Nr 2/2017 o naborze na stanowisko urzędnicze. 3126
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne - ogłoszenie nr 2/2017 2433
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze ogłoszenie nr 2/2017 2409
Ogłoszenie Nr 1/2017 o naborze na stanowisko urzędnicze. 3089
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne - ogłoszenie nr 1/2017 2706
Informacja w sprawie naboru na stanowisko urzędnicze 1/2017 3443
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze ogłoszenie nr 1/2017 2754
Zaproszenie do złożenia oferty szkoleniowej (zapytanie ofertowe) "Palacz kotłów CO" OA-634a.1.055.2016 5015
Informacja o wyborze instytucji szkoleniowej w zakresie "Palacz kotłów CO" OA-634a.1.055.2016 2900
Zaproszenie do złożenia oferty szkoleniowej (zapytanie ofertowe) Krawiec z egzaminem czeladniczym OA-634a.2.055.2016 5005
Informacja o wyborze instytucji szkoleniowej w zakresie "Krawiec z egzaminem czeladniczym" OA-634a.2.055.2016 2847
Zaproszenie do złożenia oferty szkoleniowej (zapytanie ofertowe) Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych (ECDL STANDARD) CAZ - 634.1.056.2016.MB 5785
Zaproszenie do złożenia oferty szkoleniowej (zapytanie ofertowe) CAZ - 634.2.056.2016.MB 5126
Zaproszenie do złożenia oferty na usługę doprowadzenia osób bezrobotnych do podjęcia zatrudnienia CAZ-5030.1.2016 6882
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczy postępowania nr CAZ-5030.1.2016 z dnia 09.03.2016R. 3605
Ogłoszenie Nr 1/2014 o naborze na stanowisko urzędnicze. 4471
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne - ogłoszenie nr 1/2014 4398
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze ogłoszenie nr 1/2014 5403
Ogłoszenie Nr 2/2014 o naborze na stanowisko urzędnicze. 5386
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne - ogłoszenie nr 2/2014 3677
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze ogłoszenie nr 2/2014 4133
Sprawozdania 1885
Informacje z wykonania planów finasowych 1974
Sprawozdania MRPiPS-02 o przychodach i wydatkach Fuduszu Pracy 2180
Sprawozdania Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych 2686
Sprawozdania Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych 2530