Książka telefoniczna Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Statystyki
Statystyki graficzne Harmonogram

Statystyki wyświetlanych podstron

Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
Nazwa strony Wyświetleń
ABC bezrobotnych i poszukujących pracy 42205
Określenie statusu - bezrobotny / poszukujący pracy 5658
Przyznanie statusu bezrobotnego 4634
Przyznanie statusu poszukującego pracy 3943
Utrata statusu bezrobotnego 4503
Utrata statusu poszukującego pracy 3860
Rejestracja bezrobotnych 11712
Rejestracja przez Internet 8521
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 4006
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako bezrobotny 7450
Dokumenty wymagane do ponownej rejestracji jako bezrobotny 5144
Dokumenty wymagane do rejestracji osób powracających z zatrudnienia w krajach UE/EOG 4186
Rejestracja poszukujących pracy 5033
Rejestracja 5694
Rejestracja rolnika 8131
Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy 5388
Prawa bezrobotnych 6084
Obowiązki bezrobotnych 4896
Prawa i obowiązki osoby poszukującej pracy 4253
Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy 9775
Aktywizacja bezrobotnych do 30 roku życia 5799
Bon stażowy 6889
Bon szkoleniowy 4384
Bon zatrudnieniowy 5424
Bon na zasiedlenie 12075
Refundacja pracodawcy składek na ubezpieczenia społeczne za skierowanego bezrobotnego do 30 roku życia, który podejmuje zatrudnienie po raz pierwszy 4553
Pośrednictwo pracy krajowe 4148
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 3906
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 5271
Pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy 8367
Prace społecznie użyteczne 5263
Prace interwencyjne 6663
Przygotowanie zawodowe dorosłych 4070
Roboty publiczne 4051
Staże 26503
Szkolenia 14532
Usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy 3838
Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy 13144
Wysokość świadczeń pieniężnych 8452
Zasiłek dla bezrobotnych 9909
Ubezpieczenie zdrowotne 5942
Dodatek aktywizacyjny 8354
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 11206
Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną 6257
Zwrot kosztów przejazdu 4237
Zwrot kosztów zakwaterowania 4707
Stypendium z tytułu podjęcia nauki 4211
Stypendium z tytułu dofinansowania do studiów podyplomowych 7441
Pożyczka szkoleniowa 5485
Dofinansowanie kosztów egzaminów 7373
Świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy 4282
Informacje dla cudzoziemców spoza UE i EOG poszukujących pracy w Polsce 4092
Dla pracodawców i przedsiębiorców
Nazwa strony Wyświetleń
ABC pracodawców i przedsiębiorców 24787
Prawa i obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 6545
Prawa pracodawców i przedsiębiorców 3848
Obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 3957
Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców 9655
Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia 5170
Finansowanie kosztów przeszkolenia kandydatów do pracy 4407
Jednorazowa refundacja kosztów z tyt. składek ZUS 4595
Krajowy Fundusz Szkoleniowy 9704
Promocja Krajowego Funduszu Szkoleniowego 6333
Łagodzenie skutków kryzysu ekonomicznego 3976
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 3490
Pośrednictwo pracy krajowe 3801
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 3731
Prace interwencyjne 11790
Prace społecznie użyteczne 5701
Przygotowanie zawodowe dorosłych 4706
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 9232
Roboty publiczne 8371
Staże 15671
Szkolenia pracowników i inne formy podnoszenia kwalifikacji 5691
Wsparcie zatrudnienia osób powracających na rynek pracy 3641
Grant na telepracę 3924
Świadczenie aktywizacyjne 3737
Wysokość świadczeń pieniężnych 5020
Zwolnienia grupowe 4303
Zwrot kosztów poniesionych na ubezpieczenia społeczne - spółdzielnia socjalna 8795
Informacje o zatrudnianiu niepełnosprawnych 3783
Zwrot części wynagrodzenia i składek ZUS 3619
Dofinansowanie zatrudnienia pracownika pomagajacego pracownikowi niepełnosprawnemu 3601
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej 4582
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców z UE i EOG 4949
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE i EOG 3939
Tryby zezwoleń na pracę cudzoziemców 4207
Tryb postępowania 4084
Okresy na jakie wydawane są zezwolenia na pracę 7074
Wymagane dokumenty 4181
Opłaty 3930
Przedłużenie zezwoleń na pracę cudzoziemców 4753
Zatrudnianie obywateli Republiki Białorusi, Gruzji, Mołdowy, Federacji Rosyjskiej i Ukrainy 5130
Cudzoziemcy zwolnieni z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę 3755
Urząd Pracy
Nazwa strony Wyświetleń
Strona główna BIP 3189
Kontakt do urzędu pracy 51815
Struktura Urzędu 3420
Historia Urzędu Pracy 12262
Podstawa prawna działania urzędu 5824
Statut 4166
Ustawy 4113
Prawo 3556
Zarządzenia Dyrektora 3247
Zarządzenie nr 20/2017 w sprawie uniewaznienia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie integracji i reintegracji społecznej osób bezrobotnych. 1849
Zarządzenie nr 6/2017 w sprawie wprowadzenie regulaminu przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych na usługi społeczne i inne szczególne usługi. 1192
Zarządzenie nr 11/2015 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie integracji i reintegracji społecznej osób bezrobotnych. 2504
Zarządzenie Nr 5/2015 w sprawie wyznaczenia dodatkowych dni wolnych w 2015 3143
Zarządzenie nr 1/2015 w sprawie wprowadzenia procedur i wniosków na staż dla osób bezrobotnych w Powiatowym Urzędzie pracy we Włodawie. 4147
Zarządzenie Nr 5/2014 w sprawie wyznaczenia dodatkowych dni wolnych w 2014 5895
Zarządzenie Nr 13/2014 z 31.07.2014 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy we Włodawie 2559
Zarządzenie Nr 11/2014 w sprawie wprowadzenia regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Powiatowym Urzędzie Pracy we Włodawie. 3837
Kontakt do Zielonej Linii - Centrum Informacyjno - Konsultacyjnego Służb Zatrudnienia 6097
Centrum Aktywizacji Zawodowej (CAZ) 6089
Powiatowa Rada Rynku Pracy 9647
Skład 5746
Opiniowanie kierunków kształcenia 4383
Uchwały 3923
Uchwały z dnia 21-02-2020 r. 1251
Uchwały z dnia 04-02-2020 r. 1228
Uchwały z dnia 25-01-2019 r. 1775
Uchwały z dnia 25-09-2018 r. 1658
Uchwały z dnia 17-05-2018 r. 2111
Uchwały z dnia 17-01-2018r. 2445
Uchwały z dnia 04-12-2017r. 2338
Uchwały z dnia 23-11-2017 r. 2412
Uchwały z dnia 09-11-2017r. 2320
Uchwały z dnia 10-08-2017r. 2474
Uchwały z dnia 05-06-2017r. 2544
Uchwały z dnia 28-03-2017r. 2481
Uchwały z dnia 21-02-2017r. 2390
Uchwały z dnia 11-01-2017r. 3335
Uchwały z dnia 10-10-2016r 3086
Uchwały z dnia 26-09-2016r 3167
Uchwały z dnia 06-05-2016r 3123
Uchwały z dnia 11-01-2016 r. 3502
Uchwały z dnia 22-10-2015 r. 3972
Uchwały z dnia 24-09-2015 r. 3771
Uchwały z dnia 17-06-2015 r. 3499
Uchwały z dnia 27-06-2014 r. 3707
Uchwały z dnia 28-01-2014 r. 4698
Uchwały z dnia 04-12-2013 r. 3518
Uchwały z dnia 25-04-2013 r. 3540
Uchwały z dnia 26-03-2013 r. 3905
Uchwały z dnia 12-02-2013r. 3524
Uchwały z dnia 23-01-2013r. 3540
Uchwały z dnia 27.03.2012r 3670
Uchwały z dnia 03-02-2012r 3589
Uchwały z dnia 17-11-2011 3669
Uchwały z dnia 15-07-2011 3391
Uchwały z dnia 19-04-2011 3500
Uchwały z dnia 09-03-2011r. 3282
Uchwały z dnia 05-11-2010r. 3480
Uchwały z dnia 15-03-2010r. 3582
Uchwały z dnia 21-01-2010r. 4341
Uchwały z dnia 28-09-2009r. 3307
Uchwały z dnia 09-03-2009r. 3808
Uchwały z dnia 12-12-2008r. 3475
Uchwały z dnia 30-01-2009r. 3368
Przydatne linki 5604