Książka telefoniczna Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Statystyki
Statystyki graficzne Harmonogram

Statystyki wyświetlanych podstron

Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
Nazwa strony Wyświetleń
ABC bezrobotnych i poszukujących pracy 40655
Określenie statusu - bezrobotny / poszukujący pracy 4980
Przyznanie statusu bezrobotnego 3993
Przyznanie statusu poszukującego pracy 3315
Utrata statusu bezrobotnego 3851
Utrata statusu poszukującego pracy 3234
Rejestracja bezrobotnych 9682
Rejestracja przez Internet 7005
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 3327
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako bezrobotny 6357
Dokumenty wymagane do ponownej rejestracji jako bezrobotny 4343
Dokumenty wymagane do rejestracji osób powracających z zatrudnienia w krajach UE/EOG 3513
Rejestracja poszukujących pracy 4374
Rejestracja 4858
Rejestracja rolnika 5828
Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy 4711
Prawa bezrobotnych 5403
Obowiązki bezrobotnych 4133
Prawa i obowiązki osoby poszukującej pracy 3576
Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy 9050
Aktywizacja bezrobotnych do 30 roku życia 4901
Bon stażowy 6105
Bon szkoleniowy 3752
Bon zatrudnieniowy 4534
Bon na zasiedlenie 10713
Refundacja pracodawcy składek na ubezpieczenia społeczne za skierowanego bezrobotnego do 30 roku życia, który podejmuje zatrudnienie po raz pierwszy 3790
Pośrednictwo pracy krajowe 3477
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 3252
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 4184
Pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy 7455
Prace społecznie użyteczne 4498
Prace interwencyjne 5997
Przygotowanie zawodowe dorosłych 3460
Roboty publiczne 3431
Staże 24470
Szkolenia 13127
Usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy 3175
Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy 12338
Wysokość świadczeń pieniężnych 7545
Zasiłek dla bezrobotnych 9212
Ubezpieczenie zdrowotne 4872
Dodatek aktywizacyjny 7349
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 10198
Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną 5298
Zwrot kosztów przejazdu 3609
Zwrot kosztów zakwaterowania 4052
Stypendium z tytułu podjęcia nauki 3580
Stypendium z tytułu dofinansowania do studiów podyplomowych 6650
Pożyczka szkoleniowa 4728
Dofinansowanie kosztów egzaminów 6640
Świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy 3722
Informacje dla cudzoziemców spoza UE i EOG poszukujących pracy w Polsce 3475
Dla pracodawców i przedsiębiorców
Nazwa strony Wyświetleń
ABC pracodawców i przedsiębiorców 23406
Prawa i obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 5551
Prawa pracodawców i przedsiębiorców 3215
Obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 3318
Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców 8896
Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia 4323
Finansowanie kosztów przeszkolenia kandydatów do pracy 3735
Jednorazowa refundacja kosztów z tyt. składek ZUS 3892
Krajowy Fundusz Szkoleniowy 8818
Promocja Krajowego Funduszu Szkoleniowego 5604
Łagodzenie skutków kryzysu ekonomicznego 3292
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 2937
Pośrednictwo pracy krajowe 3185
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 3097
Prace interwencyjne 8220
Prace społecznie użyteczne 4606
Przygotowanie zawodowe dorosłych 3709
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 8325
Roboty publiczne 7151
Staże 13701
Szkolenia pracowników i inne formy podnoszenia kwalifikacji 5023
Wsparcie zatrudnienia osób powracających na rynek pracy 2961
Grant na telepracę 3163
Świadczenie aktywizacyjne 3107
Wysokość świadczeń pieniężnych 4248
Zwolnienia grupowe 3641
Zwrot kosztów poniesionych na ubezpieczenia społeczne - spółdzielnia socjalna 7865
Informacje o zatrudnianiu niepełnosprawnych 3136
Zwrot części wynagrodzenia i składek ZUS 3003
Dofinansowanie zatrudnienia pracownika pomagajacego pracownikowi niepełnosprawnemu 2972
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej 3846
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców z UE i EOG 4230
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE i EOG 3322
Tryby zezwoleń na pracę cudzoziemców 3586
Tryb postępowania 3421
Okresy na jakie wydawane są zezwolenia na pracę 6182
Wymagane dokumenty 3532
Opłaty 3289
Przedłużenie zezwoleń na pracę cudzoziemców 3964
Zatrudnianie obywateli Republiki Białorusi, Gruzji, Mołdowy, Federacji Rosyjskiej i Ukrainy 4184
Cudzoziemcy zwolnieni z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę 3153
Urząd Pracy
Nazwa strony Wyświetleń
Strona główna BIP 2680
Kontakt do urzędu pracy 47776
Struktura Urzędu 2909
Historia Urzędu Pracy 10495
Podstawa prawna działania urzędu 4833
Statut 3569
Ustawy 3482
Prawo 2999
Zarządzenia Dyrektora 2669
Zarządzenie nr 20/2017 w sprawie uniewaznienia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie integracji i reintegracji społecznej osób bezrobotnych. 1350
Zarządzenie nr 6/2017 w sprawie wprowadzenie regulaminu przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych na usługi społeczne i inne szczególne usługi. 679
Zarządzenie nr 11/2015 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie integracji i reintegracji społecznej osób bezrobotnych. 2036
Zarządzenie Nr 5/2015 w sprawie wyznaczenia dodatkowych dni wolnych w 2015 2590
Zarządzenie nr 1/2015 w sprawie wprowadzenia procedur i wniosków na staż dla osób bezrobotnych w Powiatowym Urzędzie pracy we Włodawie. 3471
Zarządzenie Nr 5/2014 w sprawie wyznaczenia dodatkowych dni wolnych w 2014 5400
Zarządzenie Nr 13/2014 z 31.07.2014 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy we Włodawie 2030
Zarządzenie Nr 11/2014 w sprawie wprowadzenia regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Powiatowym Urzędzie Pracy we Włodawie. 3318
Kontakt do Zielonej Linii - Centrum Informacyjno - Konsultacyjnego Służb Zatrudnienia 5217
Centrum Aktywizacji Zawodowej (CAZ) 5264
Powiatowa Rada Rynku Pracy 8821
Skład 4907
Opiniowanie kierunków kształcenia 3705
Uchwały 3176
Uchwały z dnia 21-02-2020 r. 527
Uchwały z dnia 04-02-2020 r. 505
Uchwały z dnia 25-01-2019 r. 1077
Uchwały z dnia 25-09-2018 r. 940
Uchwały z dnia 17-05-2018 r. 1389
Uchwały z dnia 17-01-2018r. 1724
Uchwały z dnia 04-12-2017r. 1636
Uchwały z dnia 23-11-2017 r. 1689
Uchwały z dnia 09-11-2017r. 1607
Uchwały z dnia 10-08-2017r. 1763
Uchwały z dnia 05-06-2017r. 1833
Uchwały z dnia 28-03-2017r. 1792
Uchwały z dnia 21-02-2017r. 1719
Uchwały z dnia 11-01-2017r. 2599
Uchwały z dnia 10-10-2016r 2373
Uchwały z dnia 26-09-2016r 2453
Uchwały z dnia 06-05-2016r 2416
Uchwały z dnia 11-01-2016 r. 2782
Uchwały z dnia 22-10-2015 r. 3214
Uchwały z dnia 24-09-2015 r. 3080
Uchwały z dnia 17-06-2015 r. 2800
Uchwały z dnia 27-06-2014 r. 3033
Uchwały z dnia 28-01-2014 r. 3953
Uchwały z dnia 04-12-2013 r. 2825
Uchwały z dnia 25-04-2013 r. 2855
Uchwały z dnia 26-03-2013 r. 3163
Uchwały z dnia 12-02-2013r. 2806
Uchwały z dnia 23-01-2013r. 2827
Uchwały z dnia 27.03.2012r 2962
Uchwały z dnia 03-02-2012r 2880
Uchwały z dnia 17-11-2011 2959
Uchwały z dnia 15-07-2011 2704
Uchwały z dnia 19-04-2011 2791
Uchwały z dnia 09-03-2011r. 2564
Uchwały z dnia 05-11-2010r. 2780
Uchwały z dnia 15-03-2010r. 2885
Uchwały z dnia 21-01-2010r. 3598
Uchwały z dnia 28-09-2009r. 2612
Uchwały z dnia 09-03-2009r. 3074
Uchwały z dnia 12-12-2008r. 2775
Uchwały z dnia 30-01-2009r. 2653
Przydatne linki 4818