Książka telefoniczna Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Statystyki
Statystyki graficzne Harmonogram

Statystyki wyświetlanych podstron

Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
Nazwa strony Wyświetleń
ABC bezrobotnych i poszukujących pracy 39220
Określenie statusu - bezrobotny / poszukujący pracy 4478
Przyznanie statusu bezrobotnego 3552
Przyznanie statusu poszukującego pracy 2895
Utrata statusu bezrobotnego 3429
Utrata statusu poszukującego pracy 2830
Rejestracja bezrobotnych 8548
Rejestracja przez Internet 6053
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 2863
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako bezrobotny 5770
Dokumenty wymagane do ponownej rejestracji jako bezrobotny 3832
Dokumenty wymagane do rejestracji osób powracających z zatrudnienia w krajach UE/EOG 3034
Rejestracja poszukujących pracy 3942
Rejestracja 4307
Rejestracja rolnika 5152
Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy 4278
Prawa bezrobotnych 4952
Obowiązki bezrobotnych 3656
Prawa i obowiązki osoby poszukującej pracy 3162
Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy 8532
Aktywizacja bezrobotnych do 30 roku życia 4375
Bon stażowy 5574
Bon szkoleniowy 3313
Bon zatrudnieniowy 4075
Bon na zasiedlenie 9948
Refundacja pracodawcy składek na ubezpieczenia społeczne za skierowanego bezrobotnego do 30 roku życia, który podejmuje zatrudnienie po raz pierwszy 3313
Pośrednictwo pracy krajowe 3040
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 2808
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 3502
Pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy 6735
Prace społecznie użyteczne 3993
Prace interwencyjne 5505
Przygotowanie zawodowe dorosłych 3034
Roboty publiczne 2991
Staże 23599
Szkolenia 12287
Usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy 2758
Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy 11741
Wysokość świadczeń pieniężnych 6971
Zasiłek dla bezrobotnych 8720
Ubezpieczenie zdrowotne 4262
Dodatek aktywizacyjny 6634
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 9552
Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną 4655
Zwrot kosztów przejazdu 3180
Zwrot kosztów zakwaterowania 3610
Stypendium z tytułu podjęcia nauki 3181
Stypendium z tytułu dofinansowania do studiów podyplomowych 6138
Pożyczka szkoleniowa 4184
Dofinansowanie kosztów egzaminów 6160
Świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy 3322
Informacje dla cudzoziemców spoza UE i EOG poszukujących pracy w Polsce 3060
Dla pracodawców i przedsiębiorców
Nazwa strony Wyświetleń
ABC pracodawców i przedsiębiorców 22015
Prawa i obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 4733
Prawa pracodawców i przedsiębiorców 2789
Obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 2874
Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców 8152
Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia 3777
Finansowanie kosztów przeszkolenia kandydatów do pracy 3287
Jednorazowa refundacja kosztów z tyt. składek ZUS 3385
Krajowy Fundusz Szkoleniowy 8110
Promocja Krajowego Funduszu Szkoleniowego 5072
Łagodzenie skutków kryzysu ekonomicznego 2791
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 2534
Pośrednictwo pracy krajowe 2765
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 2666
Prace interwencyjne 7017
Prace społecznie użyteczne 3956
Przygotowanie zawodowe dorosłych 3149
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 7681
Roboty publiczne 6433
Staże 12649
Szkolenia pracowników i inne formy podnoszenia kwalifikacji 4604
Wsparcie zatrudnienia osób powracających na rynek pracy 2498
Grant na telepracę 2715
Świadczenie aktywizacyjne 2666
Wysokość świadczeń pieniężnych 3740
Zwolnienia grupowe 3151
Zwrot kosztów poniesionych na ubezpieczenia społeczne - spółdzielnia socjalna 7228
Informacje o zatrudnianiu niepełnosprawnych 2712
Zwrot części wynagrodzenia i składek ZUS 2587
Dofinansowanie zatrudnienia pracownika pomagajacego pracownikowi niepełnosprawnemu 2573
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej 3341
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców z UE i EOG 3734
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE i EOG 2868
Tryby zezwoleń na pracę cudzoziemców 3144
Tryb postępowania 2989
Okresy na jakie wydawane są zezwolenia na pracę 5657
Wymagane dokumenty 3096
Opłaty 2846
Przedłużenie zezwoleń na pracę cudzoziemców 3469
Zatrudnianie obywateli Republiki Białorusi, Gruzji, Mołdowy, Federacji Rosyjskiej i Ukrainy 3704
Cudzoziemcy zwolnieni z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę 2750
Urząd Pracy
Nazwa strony Wyświetleń
Strona główna BIP 2323
Kontakt do urzędu pracy 44302
Struktura Urzędu 2586
Historia Urzędu Pracy 9435
Podstawa prawna działania urzędu 4146
Statut 3081
Ustawy 2997
Prawo 2599
Zarządzenia Dyrektora 2322
Zarządzenie nr 20/2017 w sprawie uniewaznienia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie integracji i reintegracji społecznej osób bezrobotnych. 1024
Zarządzenie nr 6/2017 w sprawie wprowadzenie regulaminu przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych na usługi społeczne i inne szczególne usługi. 362
Zarządzenie nr 11/2015 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie integracji i reintegracji społecznej osób bezrobotnych. 1741
Zarządzenie Nr 5/2015 w sprawie wyznaczenia dodatkowych dni wolnych w 2015 2249
Zarządzenie nr 1/2015 w sprawie wprowadzenia procedur i wniosków na staż dla osób bezrobotnych w Powiatowym Urzędzie pracy we Włodawie. 3046
Zarządzenie Nr 5/2014 w sprawie wyznaczenia dodatkowych dni wolnych w 2014 5070
Zarządzenie Nr 13/2014 z 31.07.2014 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy we Włodawie 1695
Zarządzenie Nr 11/2014 w sprawie wprowadzenia regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Powiatowym Urzędzie Pracy we Włodawie. 2993
Kontakt do Zielonej Linii - Centrum Informacyjno - Konsultacyjnego Służb Zatrudnienia 4640
Centrum Aktywizacji Zawodowej (CAZ) 4780
Powiatowa Rada Rynku Pracy 8261
Skład 4297
Opiniowanie kierunków kształcenia 3246
Uchwały 2684
Uchwały z dnia 21-02-2020 r. 13
Uchwały z dnia 04-02-2020 r. 54
Uchwały z dnia 25-01-2019 r. 625
Uchwały z dnia 25-09-2018 r. 524
Uchwały z dnia 17-05-2018 r. 908
Uchwały z dnia 17-01-2018r. 1268
Uchwały z dnia 04-12-2017r. 1180
Uchwały z dnia 23-11-2017 r. 1221
Uchwały z dnia 09-11-2017r. 1134
Uchwały z dnia 10-08-2017r. 1301
Uchwały z dnia 05-06-2017r. 1341
Uchwały z dnia 28-03-2017r. 1339
Uchwały z dnia 21-02-2017r. 1249
Uchwały z dnia 11-01-2017r. 2125
Uchwały z dnia 10-10-2016r 1938
Uchwały z dnia 26-09-2016r 1994
Uchwały z dnia 06-05-2016r 1985
Uchwały z dnia 11-01-2016 r. 2330
Uchwały z dnia 22-10-2015 r. 2740
Uchwały z dnia 24-09-2015 r. 2625
Uchwały z dnia 17-06-2015 r. 2364
Uchwały z dnia 27-06-2014 r. 2596
Uchwały z dnia 28-01-2014 r. 3471
Uchwały z dnia 04-12-2013 r. 2371
Uchwały z dnia 25-04-2013 r. 2438
Uchwały z dnia 26-03-2013 r. 2689
Uchwały z dnia 12-02-2013r. 2365
Uchwały z dnia 23-01-2013r. 2401
Uchwały z dnia 27.03.2012r 2538
Uchwały z dnia 03-02-2012r 2455
Uchwały z dnia 17-11-2011 2523
Uchwały z dnia 15-07-2011 2272
Uchwały z dnia 19-04-2011 2354
Uchwały z dnia 09-03-2011r. 2137
Uchwały z dnia 05-11-2010r. 2318
Uchwały z dnia 15-03-2010r. 2432
Uchwały z dnia 21-01-2010r. 3100
Uchwały z dnia 28-09-2009r. 2184
Uchwały z dnia 09-03-2009r. 2623
Uchwały z dnia 12-12-2008r. 2351
Uchwały z dnia 30-01-2009r. 2201
Przydatne linki 4269