Książka telefoniczna Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Statystyki
Statystyki graficzne Harmonogram

Statystyki wyświetlanych podstron

Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
Nazwa strony Wyświetleń
Dla pracodawców i przedsiębiorców
Nazwa strony Wyświetleń
Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców 11556
Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia 6444
Finansowanie kosztów przeszkolenia kandydatów do pracy 5295
Jednorazowa refundacja kosztów z tyt. składek ZUS 5543
Krajowy Fundusz Szkoleniowy 11550
Promocja Krajowego Funduszu Szkoleniowego 7449
Łagodzenie skutków kryzysu ekonomicznego 4831
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 4474
Pośrednictwo pracy krajowe 4695
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 4603
Prace interwencyjne 16132
Prace społecznie użyteczne 7364
Przygotowanie zawodowe dorosłych 6006
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 10690
Roboty publiczne 10183
Staże 18323
Szkolenia pracowników i inne formy podnoszenia kwalifikacji 6561
Wsparcie zatrudnienia osób powracających na rynek pracy 4574
Grant na telepracę 4795
Świadczenie aktywizacyjne 4602
Wysokość świadczeń pieniężnych 6357
Zwolnienia grupowe 5174
Zwrot kosztów poniesionych na ubezpieczenia społeczne - spółdzielnia socjalna 10070
Informacje o zatrudnianiu niepełnosprawnych 5914
Zwrot części wynagrodzenia i składek ZUS 4497
Dofinansowanie zatrudnienia pracownika pomagajacego pracownikowi niepełnosprawnemu 4477
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej 5773
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców z UE i EOG 5928
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE i EOG 4791
Tryby zezwoleń na pracę cudzoziemców 5045
Tryb postępowania 4961
Okresy na jakie wydawane są zezwolenia na pracę 8289
Wymagane dokumenty 7405
Opłaty 6094
Przedłużenie zezwoleń na pracę cudzoziemców 5863
Zatrudnianie obywateli Republiki Białorusi, Gruzji, Mołdowy, Federacji Rosyjskiej i Ukrainy 8717
Cudzoziemcy zwolnieni z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę 4604
Urząd Pracy
Nazwa strony Wyświetleń
Strona główna BIP 3922
Historia Urzędu Pracy 15019
Kierownictwo Urzędu Pracy 5207
Biuletyn Informacji Publicznej 4642
Inspektor Danych Osobowych 2187
Polityka prywatności 3431
Dostęp do informacji publicznej 3379
Informacja publiczna udostępniona na wniosek 32145
Instrukcja korzystania z BIP 3586
Dostęp do informacji publicznej nie udostępnionej na BIP 3627
Ogłoszenia 4549
Ogłoszenie Nr 6/2019 o naborze na stanowisko urzędnicze - Księgowy. 1922
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze ogłoszenie nr 6/2019 1860
Ogłoszenie Nr 5/2019 o naborze na stanowisko urzędnicze specjalista ds. rozwoju zawodowego. 2035
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze ogłoszenie nr 5/2019 1820
Ogłoszenie Nr 4/2019 o naborze na stanowisko urzędnicze - Referent. 2213
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze ogłoszenie nr 4/2019 1896
Ogłoszenie Nr 3/2019 o naborze na stanowisko urzędnicze - Referent. 2155
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze ogłoszenie nr 3/2019 1864
Ogłoszenie Nr 2/2019 o naborze na stanowisko urzędnicze - Księgowy. 2000
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze ogłoszenie nr 2/2019 2029
Ogłoszenie Nr 1/2019 o naborze na stanowisko urzędnicze - Radca prawny. 2805
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze ogłoszenie nr 1/2019 1913
Ogłoszenie Nr 1/2018 o naborze na stanowisko urzędnicze. 2338
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze ogłoszenie nr 1/2018 2014
Ogłoszenie Nr 2/2018 o naborze na stanowisko urzędnicze. 2048
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze ogłoszenie nr 2/2018 2124
Ogłoszenie Nr 3/2017 o naborze na stanowisko urzędnicze. 2513
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne - ogłoszenie nr 3/2017 2266
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze ogłoszenie nr 3/2017 2496
Ogłoszenie Nr 2/2017 o naborze na stanowisko urzędnicze. 2460
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne - ogłoszenie nr 2/2017 2236
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze ogłoszenie nr 2/2017 2227
Ogłoszenie Nr 1/2017 o naborze na stanowisko urzędnicze. 2895
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne - ogłoszenie nr 1/2017 2521
Informacja w sprawie naboru na stanowisko urzędnicze 1/2017 3243
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze ogłoszenie nr 1/2017 2563
Zaproszenie do złożenia oferty szkoleniowej (zapytanie ofertowe) "Palacz kotłów CO" OA-634a.1.055.2016 4747
Informacja o wyborze instytucji szkoleniowej w zakresie "Palacz kotłów CO" OA-634a.1.055.2016 2719
Zaproszenie do złożenia oferty szkoleniowej (zapytanie ofertowe) Krawiec z egzaminem czeladniczym OA-634a.2.055.2016 4724
Informacja o wyborze instytucji szkoleniowej w zakresie "Krawiec z egzaminem czeladniczym" OA-634a.2.055.2016 2668
Zaproszenie do złożenia oferty szkoleniowej (zapytanie ofertowe) Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych (ECDL STANDARD) CAZ - 634.1.056.2016.MB 5543
Zaproszenie do złożenia oferty szkoleniowej (zapytanie ofertowe) CAZ - 634.2.056.2016.MB 4870
Zaproszenie do złożenia oferty na usługę doprowadzenia osób bezrobotnych do podjęcia zatrudnienia CAZ-5030.1.2016 6631
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczy postępowania nr CAZ-5030.1.2016 z dnia 09.03.2016R. 3421
Ogłoszenie Nr 1/2014 o naborze na stanowisko urzędnicze. 4270
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne - ogłoszenie nr 1/2014 4203
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze ogłoszenie nr 1/2014 5190
Ogłoszenie Nr 2/2014 o naborze na stanowisko urzędnicze. 5156
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne - ogłoszenie nr 2/2014 3485
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze ogłoszenie nr 2/2014 3475
Sprawozdania 1713
Informacje z wykonania planów finasowych 1798
Sprawozdania MRPiPS-02 o przychodach i wydatkach Fuduszu Pracy 1994
Sprawozdania Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych 2442
Sprawozdania Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych 2306